Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Du börjar använda tjänsten genom att ansluta din verksamhet till 1177 Formulärhantering. Det första steget är att kontakta prom.prem@qrcstockholm.se som hjälper dig vidare. Ett krav för ni ska kunna använda tjänsten är att verksamheten är ansluten till den nationella HSA-katalogen. Det krävs också att den medarbetare som ska skicka EQ-5D-formulär till patienter har ett HSA-ID kopplat till medarbetaruppdrag vård och behandling, samt ett SITHS-kort. För mer information, kontakta din lokala HSA-administratör.

EQ-5D mäter hälsoutfall

EQ-5D mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet.

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar, i befolkningsstudier, kliniska studier samt inom sjukvård och hälsoarbete.

Region Stockholm har licensavtal

Region Stockholm har tecknat avtal med stiftelsen EuroQol Foundation som äger rättigheterna till EQ-5D. Avtalet ger vårdgivare i regionen möjlighet att använda EQ-5D för uppföljning av livskvalitet och hälsa kopplat till vård och behandling.

Nya tjänsten säkrar giltiga data

En fördel med den nya tjänsten är att den säkrar att giltiga data samlas in. Tidigare har det funnits flera olika webblösningar och pappersversioner för användning av EQ-5D. Det har därför varit svårt att säkerställa att rätt versioner av enkäten används. Den osäkra versionshanteringen och användningen av EQ-5D försvårar att giltiga data rapporteras in som underlag för forskning och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

En annan fördel med den nya tjänsten är att det blir lättare för patienten att besvara enkäten på samma ställe som hen annars har kontakt med vården, det vill säga i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tjänsten är tillgänglig sedan mars 2019.

Vårdgivare med TakeCare fortsätter använda Webbformulär

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare har sedan tidigare haft möjlighet att använda EQ-5D via tjänsten Webbformulär. Den tjänsten finns kvar och ska användas även fortsättningsvis.

Om du är en vårdgivare som har TakeCare och vill börja använda EQ-5D tar du kontakt med er TakeCare-förvaltning och beställer anslutning till Webbformulär. Avtal ska skrivas med avdelningen Federation Samverkan TakeCare. Avtalet är ett tilläggsavtal till TakeCare-avtalet. När avtalet är klart administrerar TakeCare-förvaltningen behörighet och tillgång till formulär på respektive enhet. De står även för utbildning etc.

Mer information

Hösten 2018 och våren 2019 pågår projektet EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd för att följa upp Region Stockholms licensavtal med stiftelsen EuroQol Foundation, som äger rättigheterna till EQ-5D. Projektet drivs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Utvecklingsavdelning/QRC Stockholm och kommer sedan att övergå i förvaltning.

Läs mer om projektet på

Kontakt och support

För frågor om projektet eller användning av EQ-5D är du välkommen att vända dig till projektets funktionsbrevlåda:
prom.prem@qrcstockholm.se