Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Tandhälsorapporten 2018 visar att det är bland regionens 19-åringar som förbättringen har skett.  Jämfört med 2017 har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat med 1,4 procentenheter. Även medelvärdet för antalet skadade tänder har fortsatt att sjunka i åldersgruppen 19 år. Andelen 3-åringar med kariesskadade tänder är oförändrad sedan 2015 och ligger stadigt på en låg nivå.

Andelen 7-åringar med kariesskadade tänder har ökat med 4 procentenheter sedan 2012. Tendensen till försämrad tandhälsa för 6-7-åringarna noteras även på nationell nivå av Socialstyrelsen.  

Tandhälsan skiljer sig i regionens olika områden och skillnaderna har ökat i jämförelse med 2017. Inför 2018 gjordes en ny indelning av områden vilket kan förklara den ökade skillnaden. Fram till 2018 hade områdesindelningen sett likadan ut sen den togs i bruk 2003.

Region Stockholm når samtliga av WHO:s mål, utom målet för 6-åringar som avser 2020. Målet är att andelen sexåringar med kariesskadade tänder ska vara högst 20 procent 2020. En delförklaring till att målet ännu inte är uppnått är att regionen redovisar uppgifter för barn som är sju år och att redovisningen då ger ett något sämre resultat vid jämförelse.

Läs mer