Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under hösten och vintern 2020–21 är det ännu viktigare än vanligt att många inom riskgrupperna vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Dels är det viktigt för den enskilde att få ett skydd mot influensa, dels kan trycket på hälso- och sjukvården bli mycket högt om många insjuknar i säsongsinfluensa och covid-19 samtidigt. Enligt tidigare beslut har dessa grupper förtur till vaccination under november med målsättningen att öka vaccinationsgraden hos riskgrupperna.

Riskgruppernas förtur till influensavaccination förlängs nu tillsvidare. Det innebär att andra grupper i samhället får vänta med influensavaccination. Intresset för att vaccineras mot influensa har varit mycket stort och det finns fortfarande personer inom riskgrupper som vill vaccinera sig men ännu inte fått vaccin. De vaccindoser som upphandlats av Region Stockholm är levererade till vaccinatörer och är slut i flera verksamheter. Det kommer komma en ytterligare leverans till prioriterade husläkarmottagningar i mitten av december. Det är dock relativt god tillgång på vaccin hos olika vaccinationsverksamheter inom länet. Invånarna kan söka en mottagning som har vaccin på 1177.se/vaccinmotinfluensa.

Läs mer