Brödsmule-navigation

Region Stockholm erbjuder dig som är medarbetare, chef och inhyrd personal olika former av stöd på grund av det ansträngda läget med covid-19. Här har vi samlat information, filmer och informationsmaterial om krisstöd och stödsamtal.

Krisstöd

Behöver du akut stöd ska du vända dig till Falck Healthcare AB som är regionens upphandlade krisstöd. Krisstödet finns tillgängligt dygnet och du får prata med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har hög kompetens inom kris och krishantering. Det externa krisstödet kompletterar det lokala krisstödet som verksamheterna själva har byggt upp tillsammans med interna resurser, exempelvis med psykologer och kuratorer. Du når krisstödet på telefonnummer: 0200-24 7 365.

Stödsamtal

Om du har tuff arbetsbelastning, känner stress eller känner oro för att bli sjuk, smitta familj och vänner eller för effekterna som sker i samhället, kan det vara ett stöd att få prata med en professionell samtalskontakt som är legitimerad psykolog som har tystnadsplikt. Region Stockholm erbjuder därför både medarbetare och chefer ett kostnadsfritt stödsamtal som rör covid-19 genom Feelgood, som är regionens upphandlade företagshälsovård. Om du behöver fler stödsamtal måste det förankras och godkännas av din närmaste chef.

Du når Feelgood på telefonnummer: 08-522 476 30, måndag till fredag, kl 8.00–17.00.

Uppge att du vill boka ett ”Stödsamtal vid särskild händelse-Covid-19”. Du kan välja om du vill ha stödsamtalet via telefon eller video.

Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial som vi har tagit fram om krisstöd och stödsamtal.

Filmade intervjuer

Lyssna på våra sakkunniga som berättar mer om Region Stockholms externa krisstöd och stödsamtal.

Charlotte Therup Svedenlöf, chef för kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm

 

- Att få lov att berätta hur man känner och tänker är ett stöd. Då märker man att andra tänker och tycker lite på samma sätt. Därför är det viktigt att ha en arbetsorganisation som stöder den typen av klimat och miljö på arbetet. Då skapar vi en långsiktig motståndskraft för all personal säger Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt chef för regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi.

Mattias Klawitt och Sanna Bergström, Falck Healthcare AB

- Vi behöver förstå varandras olikheter. En del av krishanteringen är att hjälpa medarbetare att förstå sina reaktioner men också andras. Eller att hjälpa en chef att förstå sina medarbetares olika reaktioner och att de kan se olika ut och att behovet kan se olika ut. Annars finns en risk att utgå från oss själva säger Mattias Klawitt, legitimerad psykolog och samordnare för kristeamet på Falck Healthcare AB.

- När man ringer till oss behöver man inte vara ett dugg förberedd. Det räcker med att man kan vilja ventilera med någon. Det kan vara skönt att prata med någon utifrån som inte är i ens privatliv och inte på jobbet säger Sanna Bergström, legitimerad psykolog på Falck Healthcare AB.

Lotta Malmheden, leg. psykolog Feelgood

- Vi vet att alla som jobbar inom Region Stockholm just nu har mycket press. För vissa utformar sig det här till en akut reaktion. Då behöver man hjälp ganska snart och ska vända sig till Falck Healthcare. För andra kan symptom och känslor komma lite mer smygande när allt har lugnat ned sig. Man kan uppleva att allt borde vara bra. Men ända känna symptom. Då vänder man sig till företagshälsovården så vi kan ge stöd säger Lotta Malmheden, legitimerad psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB.