Brödsmule-navigation

Sedan invånarna i Region Stockholm år 2017 fick möjlighet att läsa ur sin journal via nätet uppskattar allt fler att kunna ta del av sin vårdinformation genom att logga in på 1177.se. Under 2019 gjordes över 5 miljoner inloggningar i e-tjänsten jämfört med strax under 3 miljoner under 2018. Under februari månad gjordes för första gången fler än 20 000 inloggningar per dag i Journalen.

I Region Stockholm kan invånarna i dagsläget se journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser, vårdbesök, information från barnmorskemottagningar samt remisstatus i Journalen. Vårdnadshavare kan också ta del av sina barns information tills dessa är 13 år.