Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 17 mars att ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal om förlängning av vårdavtal med SOS Alarm Sverige AB. Avtalet gäller för prioriterings- och dirigeringstjänster inklusive befintliga fem tilläggsavtal i Stockholm för tiden 1 november 2020 – 31 oktober 2022.

I de fem tilläggsavtalen ingår bland annat dirigering av jourläkarbilar och en prehospital bakjour med läkarbemanning dygnet runt.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tecknade avtal med SOS Alarm Sverige AB om prioriterings- och dirigeringstjänster 1 augusti 2016. Avtalet gäller 1 november 2016 – 31 oktober 2020 med möjlighet till förlängning med två år åt gången som längst till och med den 31 oktober 2024.