Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Projektidén är att genom regional samordning skapa närmare kontakter mellan sjukvårdsutbildade och vårdgivare som erbjuder praktisk tjänstgöring samt att förbättra ansökningsprocessen för det ekonomiska stöd som regionen beviljat sedan flera år tillbaka.

Bakgrund

Region Stockholm har årligen avsatt 6,3 miljoner kronor för att underlätta för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Stödet har framför allt beviljats läkare, tandläkare och sjuksköterskor skrivna i Stockholms län för att kunna genomföra praktisk tjänstgöring hos vårdgivare i Region Stockholm. Medlen har huvudsakligen använts för lön till de som genomför tjänstgöring och arvode till handledarna.

Förbättra och underlätta

Projektets syfte är att förbättra ansökningsprocessen och uppföljningen av beviljade medel och på sikt öka volymen av antalet beviljade ansökningar. Processen för ansökan, bedömning och tilldelning av medel ska bli tydligare. Inledningsvis genomförs en pilotstudie. Resultatet från piloten ligger till grund för det fortsatta arbetet. Projektets mål att skapa en god regional samordning och en tydlig ansökningsprocess ska vara uppnått i augusti 2021.

Samverkan med vårdgivare

Projektet bedrivs i samverkan mellan Region Stockholm och vårdgivare som idag erbjuder praktisk tjänstgöring för hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EU/EES. Exempelvis vårdcentraler och sjukhus.

Projektet påverkar inte ordinarie ansökan om ekonomiskt stöd

Möjligheterna  att ansöka om medel för praktisk tjänstgöring enligt nuvarande rutiner påverkas inte av detta utvecklingsprojekt. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för exempelvis praktik- och provtjänstgöringsplatser samt handledararvode i verksamheter inom yrken som kräver legitimation. 

Karima Raza | Projektledare

Strategisk HR, Regionledningskontoret. 

Thomas Wiberg Parker | Utbildningsstrateg

Utbildningsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.