Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När det tillfälliga beslutet om vård på distans upphör 31 augusti 2021 är det möjligt, inom flera vårdval samt vård avtalad i egen regi och enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, att återgå till att utföra vårdkontakter på distans enligt ordinarie avtal. Några vårdvalsavtal har inga eller begränsade möjligheter till distanskontakter. Avtalsutskottet har därför fattat två beslut omvårdkontakter på distans från 1 september 2021 fram till 1 oktober 2022.

Följande områden ingår i besluten:

  • Specialiserad öron- näs- och halssjukvård
  • Specialiserad hudsjukvård
  • Specialiserad gynekologi
  • Specialiserad allergologi
  • Specialiserad Fysioterapi
  • Logopedi
  • Intensivträning för personer med rörelsenedsättning
  • Primärvårdsrehabilitering

En distanskontakt ska ersätta ett fysiskt besök i enlighet med ordinarie kriterier för vad som utgör en vårdkontakt enligt gällande regelverk. Rapportering av vårdkontakter som sker på distans är obligatorisk, oavsett om ersättning utgår för dessa eller inte. Telefonsamtal och chatt omfattas inte av det tillfälliga beslutet och ersätts i enlighet med gällande förfrågningsunderlag.

Positiv utveckling för vård på distans

Under hösten kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att arbeta med en handlingsplan för hur vårdgivare ska kunna möta patienter digitalt. Arbetet omfattar samtliga vårdområden och avtal. Ersättningsmodeller, ersättningsnivåer samt metoder för uppföljning kommer att ses över för att tillsammans underlätta implementeringen av den digifysiska vårdgarantin. Handlingsplanen kommer att ta hänsyn till både möjligheter och risker vid införandet av permanenta lösningar.

Vid eventuella frågor, kontakta din avtalshandläggare.

Läs mer om besluten:

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad öron- näs- och halssjukvård, specialiserad hudsjukvård, specialiserad gynekologi och specialiserad allergologi.

Det nya beslutet gäller under perioden 1 september 2021 till och med den 31 oktober 2022, för vårdgivare inom vårdvalen specialiserad fysioterapi, logopedi, intensivträning för personer med rörelsenedsättning och primärvårdsrehabilitering.