Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I samband med smittspårning eller vid klinisk misstanke om covid-19 kan antigentester (snabbtester) användas för att snabbt upptäcka smittsamma individer i väntan på svar från PCR-prov. I nuläget rekommenderas att alla boende på SÄBO som provtas med antigentest samtidigt provtas med PCR.

Snabbtest + PCR-prov

Snabbtesterna är framför allt lämpade för att identifiera individer med hög smittsamhet och den dubbla provtagningen syftar till att verifiera svaret på snabbtestet, då antigentester har lägre känslighet än PCR. Antigentesterna fungerar bäst tidigt i sjukdomsförloppet, då man sannolikt har högre virusnivåer.

Checklista för ordnat införande och rutiner vid provtagning

Regionen har tagit fram rutiner för provtagning med antigentest samt en checklista för ett ordnat införande på SÄBO. Läs mer här:

Ordineras av läkare

Snabbtester ska betraktas som ett komplement till PCR-provtagningen och ska ordineras av läkare.

Utbildning för personal

Legitimerad sjukvårdspersonal ombeds delta i utbildningar på Lärtorget och via TEAMS. 

Mer information om checklistan, rutinen för provtagning och utbildningar hittar du här: