Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Även om vi ser en fortsatt nedgång av sjukvårdsbehovet är det viktigt att vi, var och en, fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma och beställer hemtest vid symtom, fortsätter att arbeta hemifrån och minskar sociala kontakter så långt som möjligt. Internationella erfarenheter visar att flera veckors nedgång kan följas av förnyad uppgång av sjukvårdsbehovet. En ny ökning av sjukvårdsbehovet vill vi undvika till varje pris, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.
Dagsläget 28 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 136 915
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 685

Nu vårdas

  • 53 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 368 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 421 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 65 975 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

 

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.