Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under mötet ges bland annat information om:

  • Status i projektet
  • Ny tidsplan
  • Vilka får Lifecare och när
  • Nytt utbildningsupplägg på grund av pandemin
  • Möjlighet att ställa frågor

Samma information ges vid två olika mötestillfällen:

  • 18 maj, klockan 9–9.30
  • 20 maj, klockan 14–14.30

Informationsmötet kommer ske digitalt i Microsoft Teams och du anmäler dig via Lärtorget:

Om projektet

Lifecare SP kommer att införas under hösten 2021 i verksamheter som berörs av utskrivningsprocessen. IT-stödet ersätter nuvarande WebCare och införs även i verksamheter som idag inte använder sig av något IT-stöd. All samlad information samt svar på vanliga frågor finns att läsa på Vårdgivarguiden.

Lifecare - nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs under 2021.