Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Ökningen av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård fortsätter att öka. Idag har även Södertälje sjukhus rapporterat att de går upp i förstärkningsläge och minskar planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker. Samtliga sjukhus arbetar nu intensivt med att öppna fler vårdplatser inom intensivvården, den vanliga slutenvården och geriatriken. Du som följer råd och rekommendationer minskar risken för allvarlig sjukdom för dig själv och andra i din närhet, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 18 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 176 180
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 957

Nu vårdas

65 patienter med covid-19 i intensivvård
381 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 446 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 18 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 152 632   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 63 960  
Totalt antal registrerade vaccinationer 216 592  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 7,8 procent 
Andel dos 2: 3,3 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 90,7 procent 
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal: 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 46 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.