Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

-       Sjukhusinläggningarna har ökat jämfört med förra veckan. Vi hoppas att detta inte är en trend som håller i sig, inte minst med tanke på hur utvecklingen ser ut i vår omvärld, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare vid Region Stockholm.

-       Att vi rapporterar något färre konstaterat smittade denna tisdag jämfört med rapporten föregående tisdag är en effekt av ändrade provtagningsrutiner, säger Maria Rotzén Östlund.

-       Vaccinationsgraden bland de äldre är hög. Fler unga vuxna behöver vaccinera sig, både för att inte sprida smittan vidare, och för att skydda sig själva från smitta och allvarlig sjukdom. Faktum är att fler än 100 18-29 åringar lagts in på sjukhus med covid-19 sedan början av juli, säger Maria Rotzén-Östlund.

-       Denna vecka inleds även vaccination för säsongsinfluensan. Beroende bland annat på vilken virusstam som blir dominerande finns det risk för att influensan blir särskilt intensiv i år. Därför är det särskilt viktigt att de som riskerar att bli svårt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom vaccinerar sig så snart de kan, säger Maria Rotzén-Östlund.

Antal konstaterat smittade 

1 234 nya fall av covid-19, varav ingen var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 2 november och 8 november. 

Sedan pandemins början har 281 926 fall av covid-19 konstaterats i länet. 

Samlad veckostatistik 

Under hela vecka 44 konstaterades 1 358 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 43, konstaterades 1 583 nya fall. 

Provtagning 

Under vecka 44 har det analyserats 16 845 tester för pågående covid-19. Av dessa var 1 529 provsvar eller 9,2 procent positiva. Andelen positiva provsvar är högre jämfört med föregående vecka då andelen positiva provsvar var 7,7 procent.

Från den 1 november har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rekommendationer för testning för covid-19. De innebär att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Det gör att statistiken från 1 november inte är direkt jämförbar med tidigare veckor.

Antal vårdade 

Totalt vårdas just nu 86 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. 

Av dessa vårdas: 

  • 9 i intensivvård 
  • 58 på akutsjukhus 
  • 19 geriatrisk vård utanför akutsjukhus 

Som mest vårdades 1 100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020). 

Fram till 1 november har 18 246 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Antal avlidna 

Sedan pandemins början har 4 503 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 14 fler än vad som rapporterade förra tisdagen. Av dessa är det 1 654 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är 3 fler än förra tisdagen. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna. 

Vaccination mot covid-19 

Vaccinationsläget 9 november 

Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar.

Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 624 800
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 482 151
Antal registrerade vaccinationer dos 3: 61 433 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 168 384

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 78,9 procent 
Andel dos 2: 74,7 procent 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 75,6 procent 
Andel dos 2: 69,8 procent 

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,0 procent 
Andel dos 2: 77,5 procent 

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,7 procent 
Dos 2: 90,4 procent
Dos 3: 66,5 procent 

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,4 procent
Dos 2: 91,0 procent
Dos 3: 37,9 procent 

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,5 procent 

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 85,9 procent 

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,0 procent
Dos 2: 83,6 procent 

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,7 procent
Dos 2: 87,4 procent 

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 84,9 procent 

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,8 procent
Dos 2: 84,3 procent 

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,5 procent
Dos 2: 82,4 procent 

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,3 procent
Dos 2: 79,1 procent 

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,5 procent
Dos 2: 73,6 procent 

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,0 procent
Dos 2: 68,7 procent 

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,8 procent
Dos 2: 64,3 procent 

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,9 procent
Dos 2: 56,9 procent 

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 65,4 procent
Dos 2: 47,7 procent 

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 28,4 procent
Dos 2: 2,4 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering. 

Andel över 65, 40 och 18 år som påbörjat vaccinationen samt andel fullvaccinerade över 18 år fördelat per kommun/ stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel

Andel +65

Andel +40

Andel +18

Andel fullvaccinerade

Bromma

90,7

89,2

83,6

79,4

Enskede-Årsta -Vantör

87,4

83,7

78,0

73,5

Farsta

89,4

84,9

79,6

74,9

Hägersten-Älvsjö

88,8

88,1

82,9

79,2

Hässelby Vällingby

89,9

83,8

75,6

70,6

Kungsholmen

87,7

87,4

81,9

79,7

Norrmalm

86,7

85,2

79,5

77,4

Rinkeby Kista

82,2

72,4

60,7

54,9

Skarpnäck

87,2

85,7

81,3

77,4

Skärholmen

83,6

75,4

65,5

59,8

Spånga Tensta

86,7

79,9

68,6

63,2

Södermalm

88,0

88,1

83,7

80,5

Östermalm

86,4

86,1

77,6

75,5

Botkyrka

86,1

77,9

67,9

62,5

Danderyd

91,5

91,0

86,0

82,1

Ekerö

93,2

89,7

85,3

81,0

Haninge

89,9

83,6

75,2

69,8

Huddinge

89,4

84,6

76,6

71,7

Järfälla

91,6

86,3

77,3

72,6

Lidingö

91,0

89,6

84,7

80,5

Nacka

91,1

89,3

84,2

79,8

Norrtälje

95,0

91,3

86,3

82,4

Nykvarn

92,1

89,1

82,7

79,2

Nynäshamn

92,6

87,6

80,8

75,3

Salem

91,1

87,7

80,3

75,4

Sigtuna

91,1

83,4

73,9

69,1

Sollentuna

91,6

88,5

82,4

78,7

Solna

88,5

85,6

77,4

74,0

Sundbyberg

88,2

83,8

75,9

71,8

Södertälje

87,6

78,4

68,0

63,3

Tyresö

92,7

89,2

83,4

78,5

Täby

92,7

91,7

87,2

83,9

Upplands Bro

91,0

84,7

76,0

70,1

Upplands Väsby

91,3

85,7

78,2

73,7

Vallentuna

93,8

90,5

85,6

81,7

Vaxholm

92,9

91,5

88,3

84,5

Värmdö

93,3

90,3

85,5

80,7

Österåker

93,6

90,2

85,8

81,4

Saknas

42,0

60,3

50,3

45,4

Totalt

89,7

85,9

78,9

74,7

Hur vi rapporterar 

Region Stockholm rapporterar om covid-läget på tisdagar och fredagar 

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras. 

På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen. 

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.