Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvården har haft många utmaningar under pandemin. Några av dem är provtagning, smittspårning och vaccination för länets invånare. Pandemins förlopp har präglats av hastigt förändrade förutsättningar avseende vilka grupper som ska provtas eller vaccineras samt tillgängliga vacciner och deras förutsättningar.

Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska universitetssjukhuset har haft i uppdrag att på olika sätt säkerställa vaccinationsverksamheten i länet. De får även fortsättningsvis i uppdrag att säkerställa att de har förutsättningar att tillgängliggöra bokningsappen Alltid Öppet samt säkra kapacitet för den del av vaccinationskampanjen som behöver ske under 2022.

Båda verksamheterna får en garantiersättning för att kunna bibehålla den särskilda verksamheten kopplad till covid-19. Den basala infrastrukturen i form av bland annat teknisk utrustning kan på så vis säkerställas och ökas vid behov samt att nyckelkompetens kan bibehållas.

Beredskapsavtalen omfattar år 2022.