Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antigentesterna (snabbtester) fungerar bäst vid höga virusnivåer och är bäst lämpade för att identifiera högsmittsamma individer för att minska smittspridningen i sjukhusmiljön eller för smittspårning där direkta svar kan bryta smittkedjor. Vid screening av asymtomatiska patienter förväntas en låg prevalens av covid-19 och därmed kan en betydande andel av de positiva resultaten vara falskt positiva. Därför ska positiva testresultat med antigentest verifieras med PCR.

För patienter med misstänkt covid-19 rekommenderas fortfarande användning av PCR-diagnostik.

Här kan du läsa mer om antigentester: