Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att totalt 86 procent av vårdens medarbetare har påbörjat sin vaccination och 81 procent är fullvaccinerade. Vid akutsjukhusen har över 90 procent av medarbetarna påbörjat sin vaccination. De flesta patienter som kommer till vården är nu dessutom fullvaccinerade. Korrekt användning av skyddsutrustning och att följa alla hygienrutiner gäller alla medarbetare i vården vid patientkontakter - oavsett om medarbetarna är vaccinerad eller inte.

Patienternas och verksamhetens behov styr

Patientsäkerheten är alltid det viktigaste för Region Stockholms verksamheter. Om kravet på att medarbetaren ska vara vaccinerad anses befogat, exempelvis för en viss patientgrupp i en viss verksamhet, ska arbetsgivaren i första hand arbetsleda medarbetarna på ett sätt så att dessa patienter vårdas av vaccinerad personal. Det kan också innebära behov av att förflytta medarbetare till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats.

Särskilda råd för ovaccinerade

De av vårdens medarbetare som ännu inte vaccinerats ska följa råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Det gör att ovaccinerad vårdpersonal bör hålla avstånd alternativt att använda skyddsutrustning och följa hygienrutiner även utanför patientmöten.

Vi underlättar vaccination

Region Stockholm har på olika sätt verkat för att så många medarbetare som möjligt både ska kunna vaccinera sig och välja att göra det. Som exempel kan nämnas att:

  • Medarbetare har kunnat vara lediga med lön för att ta sin vaccination, när verksamheten kunnat medge detta.
  • Information har lämnats i olika forum för att öka kunskapen om vikten av att vaccinera sig både utifrån patientsäkerhet och sin egen hälsa.

Nedanstående länk avser bedömningar framtagna för Region Stockholms verksamheter.