Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Privata vårdgivare som inte erhållit ersättning via nuvarande avtal eller överenskommelser och som under perioden 1 april – 31 oktober 2021 haft merkostnader vid hanteringen av patienter med misstänkt eller diagnosticerad covid-19, kan senast den 15 november skicka in sina anspråk till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för vidare prövning enligt förordning 2020:357. Totala ersättningen för regionen är begränsad och därför finns ingen garanti för att få ersättning för merkostnader för perioden.

I samband med den nya ansökningsperioden kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen även ta emot sena ansökningar för första kvartalet 2021 för de privata vårdgivare som missade det ansökningstillfället. För vårdgivare som redan skickat in ansökan för första kvartalet 2021 finns ingen möjlighet till komplettering för perioden. Observera att kostnader kopplade till covid-19-vaccination ersätts genom andra avtal och ska därmed inte omfattas av denna ansökan.

Ansökan om ersättning för 1 april – 31 oktober 2021

En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det av ansökan tydligt framgår vilken produktion vårdgivaren haft av vård relaterad till personer med diagnos covid-19 eller misstänkt diagnos samt att belopp för eventuell sjuklöneersättning måste anges.

Ansökan av ersättning ska göras i filen nedan. Filen är uppdaterad sedan tidigare ansökningsperioder, och den gamla versionen går inte att använda. En ansökan ska skickas in per avtal och period till förvaltningens funktionsbrevlåda. Ansökningar som ej är fullständigt ifyllda eller inkommer för sent kommer inte handläggas. De vårdgivare som även söker ersättning för första kvartalet 2021 ska göra en separat ansökan för denna period.

Observera att ansökan inte kan omfatta ersättning för uteblivna intäkter, stilleståndskostnader och kostnader för munskydd till anställda som reser i kollektivtrafiken och inte heller kostnader kopplade till vaccinationen mot covid-19.

Ansökan ska göras i mallen nedan och mejlas tillmerkostnader_covid-19_privata_vardgivare.hsf@regionstockholm.se