Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med maj 2021 förstärktes uppdraget att ge vård till patienter i alla åldrar med mild till måttlig psykisk ohälsa, på samtliga husläkarmottagningar. Tillgänglighet och kvalitet i vården ska öka genom teambaserat omhändertagande, där det psykosociala teamet på husläkarmottagningen får ett utökat uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. 

Det här ställer nya krav på arbetssätt, samarbete och kompetens. STEP-UP är ett projekt inom Region Stockholm med syfte att stötta husläkarmottagningarna i förändringen.

Som ett viktigt steg i det kommer alla husläkarmottagningar erbjudas en serie kurser, framtagna inom ramen för STEP-UP. Kurserna är framtagna av medarbetare med mångårig klinisk erfarenhet och med fokus på den praktiska arbetsvardagen, så att materialet verkligen blir ett användbart stöd i det praktiska arbetet.

Under de kommande åren kommer ett trettiotal kurser riktade till olika professioner i primärvården att erbjudas inom ramen för STEP-UP. Det digitala stödsystemet kommer på sikt successivt utökas till att även innehålla manualer, bedömningsinstrument och digitalt material att använda i behandlingsarbetet. Projektet kommer att erbjuda möjligheter till samtal och kunskapsutbyte.

Vissa kurser riktar sig till alla professioner, medan andra riktar sig till särskilda grupper. Eftersom ambitionen är att det ska vara enkelt för alla berörda att ta del av kurserna kommer de tillgängliggöras via STEP-UP:s hemsida.

Håll dig uppdaterad om STEP-UP och ta del av material, kurser och nyheter via projektets hemsida.