Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om en personal testats positivt för covid-19 behöver smittspårning av övrig personal inte utföras om de följt de nya rekommendationerna kring source control/skyddsutrustning. Personal ska använda kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir kontinuerligt under hela arbetspasset och i alla utrymmen.

Patienter som vårdats (inom 2 m och mer än 15 min) av personal som testat positivt för covid-19 smittspåras alltid, oavsett source control/skyddsutrustning.

OBS! Inom kommunal vård och omsorg gäller särskilda smittspårningsrutiner enligt tidigare "Riktlinjer för covid-19 inom kommunal vård och omsorg".