Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid används för personer med nedsatt immunförsvar, de som tidigare fått allvarliga biverkningar av mRNA-vacciner samt personer som inte har påbörjat sina vaccinationer mot covid-19 och önskar proteinbaserat vaccin. Vaccinet rekommenderas inte sedan tidigare till gravida eller ammande. 

Folkhälsomyndigheten har från och med 2 november temporärt ändrat åldersgränsen för vaccinet från 18 år till fyllda 31 år. Det innebär att endast personer som har fyllt 31 år erbjuds Nuvaxovid. Invånarna bokar tid för vaccination med Nuvaxovid via telefonbokningen och vaccinationerna utförs av Karolinska universitetssjukhuset.