Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. ”Ny rekommendation om egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar” började gälla 1 mars 2023.

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller svår att lagra hemma, till exempel om den är skrymmande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

Under april planerar Socialstyrelsen att genomföra informationsinsatser riktade till patienter. Då finns informationsmaterial och en webbsida riktad till patienter på plats. Information kommer även att finnas på krisinformation.se

Kontakt

Vid frågor om den nya rekommendationen kontakta Socialstyrelsens funktionsbrevlåda. 

Egenberedskap läkemedel, Socialstyrelsen