Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den föreslagna inriktningen innehåller övergripande mål för de nya avtalen. Målen handlar bland annat om patienters behov av vård på akutsjukhus, hållbar kostnadsutvecklingstakt samt förutsättningar för forskning och utbildning. Avtalsmodellen föreslås vara samma för alla akutsjukhus i egen regi. Däremot kommer såväl vårduppdrag som ersättningsnivå variera mellan akutsjukhusen på samma sätt som i dagens avtal.

Arbetet med de nya sjukhusavtalen bedrivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med akutsjukhusen i egen regi, och i samråd med andra vårdgivare och intressenter inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Tjänsteutlåtandet om inriktning och avtalsmodell på regionstockholm.se