Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De regionala patientbroschyrerna som funnits för MRSA, VRE och ESBL och som är ett komplement till smittskyddsbladen har reviderats. För MRSA har en broschyr med frågor och svar i liknande format som tidigare tagits fram. Den går att skriva ut för att ge till patienten. Patienter får den i tryckt form i samband med nybesök på MRSA-teamet, Danderyds sjukhus, dit alla patienter med nyupptäckt MRSA ska remitteras enligt regionala riktlinjer.

De broschyrer som tidigare fanns att beställa för VRE och ESBL har ersatts av faktablad med frågor och svar, som kan skrivas ut hos vårdgivaren och ges till patienten. De går inte att beställa i tryckt form. I ESBL-faktabladet finns ett stycke om ESBLcarba.

Observera att vid nyupptäckt fall av MRSA, VRE, ESBL eller ESBLcarba rekommenderas att man alltid ger patienten smittskyddsbladet med skriftlig patientinformation, för vilka det också finns översättningar. Broschyren för MRSA och faktabladen för ESBL och VRE är ett komplement till smittskyddsbladen, men ersätter inte smittskyddsbladen.

Smittskyddsblad (ges till patienten vid nyupptäckt fall):

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Patientbroschyr/faktablad med frågor och svar (kompletterar smittskyddsbladet vid behov):

Broschyr med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Faktablad med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Faktablad med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Kontakt