Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ibland krävs ett avstämningsmöte med Försäkringskassan för att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient. Försäkringskassan ansvarar för att deltagarna kallas till mötet.

Med avstämningsmöte avses ett möte med en anställd som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation.

Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet.

Avgiftsfritt för patienten

Avstämningsmöte med Försäkringskassan är avgiftsfritt för patienten.

Arvode till läkare

Läkare som kallas till avstämningsmöte kan begära ersättning från Försäkringskassan för sin medverkan.

AktivitetArvode
Första timmen Högst 750 kr
Per påbörjad halvtimme efter första timmen som läkare deltar i avstämningsmötet Högst 375 kr

Fakturering

Besöket registreras inte i kassan, utan faktureras Försäkringskassan.

Frågor kring fakturering och ersättningsnivåer hänvisas till Försäkringskassans Kundcenter för partner telefon: 0771-17 90 00.

Debitering av moms

Den tjänst som en läkare tillhandahåller Försäkringskassan vid avstämningsmöten omfattas inte av undantaget för sjukvård. Det innebär att moms ska debiteras.