Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Information om vårdgivarens ersättning i samband med vård av utomlänspatienter, det vill säga personer som är folkbokförda utanför Stockholms län.

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annat landsting används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 800 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk service.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk service.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Prislista Psykiatrisk specialistvård 2018, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra landsting för vård i egen regi.

Prislista 2018, privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra landsting för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i utomlänsprislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget.

Medicinsk service

I de fall läkare i annat landsting remitterar en person bosatt i Stockholms län för medicinsk service gäller särskilda faktureringsrutiner.

Obstetriska ultraljud

Privata vårdgivare som har avtal om obstetriska ultraljud ersätts enligt utomlänsprislistan.

Utomlänsprislistor

Läs mer