Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Frapp – digitalt verksamhetsstöd

Frapp är ambulansvårdprocessens IT-stöd och är installerad i alla ambulanser och på sjukhus och andra enheter som tar emot ambulanser i Stockholms län. Helhetslösningen är i drift sedan årsskiftet 2016/2017. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen finns tillgängliga i realtid på den mottagande enheten som därmed får möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.

Utrustningen omfattar hårdvara och system för journalföring, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG samt utrustning för att kommunicera informationen.

Det digitala verksamhetsstödssystemet är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Ambulanssjukvården kommer i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning.

Utrustning i ambulanserna

  • Windowsbaserade fordonsdatorer av modellen Motion Tablet med pekskärm. En främre och en bakre dator.
  • Den främre datorn används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Mjukvaran heter SAFE (SAAB Group AB).
  • Den bakre datorn (journaldator inklusive tangentbord) används för patientjournal, beslutsstöd med mer. Mjukvaran heter amPHI (Amphi Systems A/S).
  • EKG och monitorering (12-avlednings EKG, NIBP, IBP, ETCO2 och SpO2) Utrustningen heter Corpuls 3 (Abbot).
  • Kommunikationsutrustning för datakommunikation i och utanför fordonet.
  • DXC Technology integrationsansvarig och är ansvarig leverantör för de delar som ingår i helhetslösningen.

SAFE är placerad fram i ambulansen och innehåller statushantering, kart- och navigationsstöd.

 

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen, kommunikationen med akutmottagningarna och andra intressenter, rapporter och statistik.

 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

 

 AmPHI och Corpuls3 placering i en ambulans.

Utrustning på mottagande enheter

Separata datorer med översiktsskärmar eller ordinarie datorer på akutmottagning och hjärtintensivavdelning, HIA, där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

 

AmPHI på mottagande enhet – ta del av patientinformation.

Införande

Systemet har införts stegvis. En pilotdrift genomfördes 2016 och breddinförandet var klart första kvartalet 2017. Det innebär att alla ordinarie ambulanser inklusive intensivvårdsambulanser och helikoptrar använder Frapp. På mottagande enheter finns Frapp i drift på sju akutsjukhus, på länets psykiatriska akutmottagning, länets närakutmottagningar samt på en geriatrisk klinik. Anslutning till Frapp av fler mottagande enheter kommer att ske under 2018.

Användarstöd

Utbildningsmaterial, funktionsvägledningar och gemensamma rutiner som ska stödja användarna har tagits fram och uppdateras fortlöpande i samband med releaser och förbättringar som beslutas inom förvaltningen.

Utbildning

Utbildningen vänder sig till två målgrupper, ambulanssjukvård respektive mottagande enheter. Den bedrivs både lärarledd via super users och som en e-utbildning där medarbetaren kan göra utbildningen eller uppdatera sina kunskaper på egen hand.

E-utbildningen finns tillgänglig via Lärtorget. Inloggning sker med eTjänstekort och kod.

  • FRAPP e-lärande för ambulanspersonal
  • FRAPP e-lärande för mottagande enheter
  • FRAPP EKG

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna visar hur du kan hantera olika funktioner i Frapp, både i amPHI-mobile och amPHI-web.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp

För att få tillgång till Frapp krävs att alla användare loggar in med e-tjänstekort och kod. Användare såväl inom ambulanssjukvården som mottagande enheter måste vara inlagda i katalogen EK eller HSA för att kunna logga in i Frapp.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Enheten för prehospital vård och medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar Frapp. Frapp ingår i objektet Ambulans. Regional förvaltningsorganisation är etablerad och samverkar med lokala förvaltningskontakter hos mottagande vårdgivare.

Kontakt

För kontakt med FO Ambulans

Vid frågor om Frapp-projektet

Relaterad information

Ambulanssjukvård

Om hur ambulanssjukvården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.