Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akademiskt primärvårdscentrum - kurser

Utbildningar, aktiviteter och evenemang hos Akademiskt primärvårdscentrum,

Amning – stödsamtal vid komplicerad amning

Välkommen till ett handledningstillfälle kring stödsamtal vid komplicerad amning med diskussion och grupphandledning av patientfall.

 • BMM
 • Amning
Amningskurs för sjuksköterskor på BVC

BHV-enheten i Stockholm bjuder under våren 2023 in till en amningskurs. Målgruppen för kursen är BHV-sjuksköterskor som arbetar i Stockholms Län och som vill ha en grundläggande kunskap i amning och...

 • BVC
Andningsskydd - instruktionsfilm

I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

 • Vårdhygien
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Antikonception, fördjupningskurs

Tvådagars utbildning i antikonception. Kursen är avgiftsbelagd och riktar sig till barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning i Region Stockholm.

 • BMM
Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bland annat kunskap om vad våld mot barn är, hur våldsutsatthet påverkar barns utveckling och hälsa och hur BVC kan prata om detta med familjer på ett strukturerat sätt. Äger...

 • BVC
Audit/Dudit - handledning för barnmorskor inom mödrahälsovården

Digitala handledningstillfällen under hösten via Teams för stöd i arbetet med screeningformulären Audit och Dudit.

 • BMM
BVC-Elvis systemet - grundkurs

Digital genomgång av BVC-Elvis-systemet med fokus på bland annat hur man skapar en kod, navigerar på hemsidan och besvarar de vanligaste frågorna. 21 februari och 25 februari 2023. Riktar sig till...

 • BVC
Cancerrehabilitering - tre webbutbildningar

Webbutbildningar om rehabilitering efter cancer: Ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer, Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård, Hur hjälper vi patienter...

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten 2023 omgång 1 och 2

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datumen för omgång 1 och 2.

 • BMM
Digitala utbildningar inom Vårdhygien

Digitalt utbildningsutbud inom Vårdhygien.

Eftervårdsambassadörsutbildning våren 2023

Välkommen till barnmorskemottagningarnas eftervårdsambassadörsutbildning den 17 mars.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal - utbildning BVC

Utbildningen Enskilda föräldrasamtal på BVC inkluderar metod för EPDS-screening och Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder samt teoretisk fördjupning och handledning.

 • BVC
EPDS - fördjupning kring stödsamtal

Välkommen till en utbildningseftermiddag om fördjupning kring stödsamtal efter EPDS!

 • BMM
Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Du kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Tvådagarskurs som riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Fördjupande amningsseminarie för BHV-sjuksköterskor i Region Stockholm

Under våren 2023 bjuder BHV-enheten i samarbete med regionens amningsprojekt i vårdkedjan in till amningsseminarier. Målgruppen är BHV-sjuksköterskor som arbetar i Stockholms Län och som har en...

 • BVC
Förlossningsrädsla - handledningstillfällen

Handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
GDM-ambassadörsutbildning våren 2023

Välkommen till Barnmorskemottagningarnas GDM-ambassadörsutbildning den 21 april 2023.

 • BMM
Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård

Genom kursen ”Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård” erbjuds några barnmorskor per BMM och några läkare möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom fosterdiagnostik och...

 • BMM
Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Kursen riktar sig till dig som är ny i din roll som lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig eller för dig som gått den för längre än 5 år sedan. Nästa kurstillfälle blir i höst 2023.

Grundkurs i STI-smittspårning 9 mars och 4 maj 2023

En heldags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Stockholms län.

 • Smittskydd
Handledning - komplicerad graviditet

Mödravårdshälsoenheten håller handledning som gäller komplicerad graviditet 20 oktober.

 • BMM
Handledning - komplicerad preventivmedelsrådgivning

Mödravårdshälsoenheten håller handledning som gäller komplicerad preventivmedelsrådgivning 10 november.

 • BMM
HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Visar 1-30/66