Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akademiskt primärvårdscentrum - kurser

Utbildningar, aktiviteter och evenemang hos Akademiskt primärvårdscentrum,

Amningsseminarier för BHV-sjuksköterskor

Hösten 2022 bjuder BHV-enheten i samarbete med regionens amningsprojekt i vårdkedjan in till amningsseminarier.

 • BVC
 • Amning
Andningsskydd - instruktionsfilm

I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

 • Vårdhygien
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Antikonception, fördjupningskurs

Tvådagars utbildning i antikonception. Kursen är avgiftsbelagd och riktar sig till barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning i Region Stockholm.

 • BMM
Audit/Dudit - handledning för barnmorskor inom mödrahälsovården

Digitala handledningstillfällen under hösten via Teams för stöd i arbetet med screeningformulären Audit och Dudit.

 • BMM
Baskunskaper för nya rehabkoordinatorer

Ett webbinarium som fokuserar på praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten 2022 omgång 1 och 2

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datumen för omgång 1 och 2.

 • BMM
Digitala utbildningar inom Vårdhygien

Digitalt utbildningsutbud inom Vårdhygien.

Eftervårdsambassadörsutbildning våren 2023

Välkommen till Barnmorskemottagningarnas Eftervårdsambassadörsutbildning den 17 mars.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal - utbildning

Utbildning i enskilda föräldrasamtal (inkl EPDS-screening) omfattar 3 heldagar och därefter 3 handledningstillfällen. Närvaro under hela utbildningen är obligatorisk.

 • BVC
Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Du kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Tvådagarskurs som riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Fosterdiagnostik och Ultraljud - handledning

En möjlighet att via handledning fördjupa sina kunskaper inom ultraljud och fosterdiagnostik.

 • BMM
Förlossningsrädsla - avstämning för samtalsbarnmorskor

Välkommen till 30 minuters avstämning via Teams med projektledare, leg barnmorska Jennie Lenntorp om förlossningsrädsla, den 5 oktober, 19 oktober eller 16 november.

 • BMM
Förlossningsrädsla - handledning för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfället vänder sig till dig är verksam som samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning. 6 oktober, 20 oktober och 24 november.

 • BMM
Förlossningsrädsla - utbildningsdag för samtalsbarnmorskor

Utbildningsdag för dig som är verksam som samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning. 6 eller 14 december.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
GDM-ambassadörsutbildning våren 2023

Välkommen till Barnmorskemottagningarnas GDM-ambassadörsutbildning den 21 april 2023.

 • BMM
Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård

Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård är en utbildning som genomförs under 2,5 dagar i Centrum för fostermedicins regi.

 • BMM
Graviditetsregistret – grundutbildning

Grundutbildning för barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Utbildningen sker digitalt och vänder sig främst till nya användare. 7 oktober eller 24 november .

 • BMM
Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga, 23:e november

Kursen riktar sig till dig som är ny i din roll som lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig eller för dig som gått den för längre än 5 år sedan.

Grundkurs i BVC-Elvis systemet

Barnhälsovårdsenheten bjuder in till en digital genomgång av BVC-Elvis-systemet.

 • BVC
Grundkurs i STI-smittspårning, 27:e oktober och 8:e december

En heldags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Stockholms län.

 • Smittskydd
HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Visar 1-30/65