Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akademiskt primärvårdscentrum – kurser

Utbildningar, aktiviteter och evenemang hos Akademiskt primärvårdscentrum,

Allmänläkarutbildning – tvådagarsutbildning

Tvådagarsutbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin. Tisdag 21 november och onsdag 22 november.

 • BMM
Amning – digital heldagsutbildning

Välkomna till nordiska amningsveckan 2023: två digitala heldagar om amning med temat ”jämställdhet och hur man kan möjliggöra amning för dagens föräldrar”. 17 och 19 oktober.

 • BMM
Amning – fördjupningskurs för vårdpersonal (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Amningsprojektet i Region Stockholm en uppdragsutbildning inom amning för vårdpersonal hösten 2023.

 • BVC
 • BMM
 • Amning
Amning – stödsamtal vid komplicerad amning

Välkommen till ett utbildningstillfälle kring stödsamtal vid komplicerad amning med diskussion och grupphandledning av patientfall, 6 eller 7 september.

 • BMM
 • Amning
Amningskurs för sjuksköterskor på BVC

Kursen omfattar fyra halvdagar och en uppmaning att hospitera ytterligare en halv dag på en av Stockholms amningsmottagningar.

 • BVC
 • Amning
Andningsskydd – instruktionsfilm

I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

 • Vårdhygien
Antibiotikasmart – webbutbildning

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

BCG-skola

Barnhälsovården i Stockholm inbjuder till ett fysiskt utbildningstillfälle om vaccination mot tuberkulos (BCG). Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på BVC som vaccinerar barn mot tuberkulos...

 • BVC
BVC-Elvis systemet – grundkurs

Digital genomgång av BVC-Elvis systemet som vänder sig både till dig som nyanställd och till dig som har frågor eller vill veta mer om hur systemet fungerar.

 • BVC
Cancercentrum i samverkan – utbildningar

Utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Vänder sig till dig som arbetar inom cancervården.

Cancerrehabilitering – webbutbildning för personal i primärvården

En webbutbildning för personal i primärvården som möter patienter med cancer. Utbildningen handlar om hur man kan förebygga och minska följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Centrum för psykiatriforskning – kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten 2023

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datum och länk till anmälan.

 • BMM
EPDS – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som möter gravida och handlar om att uppmärksamma psykisk ohälsa för vidare stöd.

 • BMM
Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Du kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Tvådagarskurs som riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Familjestöd - introduktion

Grundläggande fortbildning för all personal i primärvården som möter barn, unga och deras familjer.

 • Hälsofrämjande
Familjestödsprogram - hybridkurs

Denna kurs ger deltagarna kunskap och stöd till att praktiskt bygga upp och implementera ett familjestödsprogram lokalt.

 • Hälsofrämjande
Fästingburen hjärninflammation (TBE) webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Fördjupande amningsseminarie för BHV-sjuksköterskor i Region Stockholm

Målgruppen är BHV-sjuksköterskor som arbetar i Stockholms län och som har en grundläggande kunskap om amning och minst ett par års erfarenhet från praktiskt amningsarbete från BVC, Neonatal eller...

 • BVC
Förlossningsrädsla – digital dokumentationshandledning

Journalgranskning för dig är verksam som samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning. Granskningen sker digitalt 30 maj eller 14 juni.

 • BMM
Förlossningsrädsla – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är barnmorska eller samtalsbarnmorska och behöver praktisk vägledning.

 • BMM
Förlossningsrädsla – fördjupningsutbildning MI heldag

Utbildningsdag för dig som är samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning inom Region Stockholm och som har genomgått MI – grundutbildning. Heldag 29 november eller 7 december.

 • BMM
Förlossningsrädsla – grundutbildning samtalsbarnmorska

För dig som fått uppdraget samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning men ej tidigare gått grundkurs. Halvdag 14 september.

 • BMM
Förlossningsrädsla – handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Kursen riktar sig till dig som är ny i din roll som lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig eller för dig som gått den för längre än 5 år sedan. Nästa kurstillfälle blir i höst 2023.

 • Smittskydd
Grundkurs i STI-smittspårning

En heldags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Stockholms län.

 • Smittskydd
Visar 1-30/71