Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amning och bröstmjölk 2020/2021

Kurs om Amning och bröstmjölk (7,5 hp) på Uppsala universitet.

 • Amning
Amningskurs 20:2 för sjuksköterskor på BVC

Hösten 2020 inbjuder BHV-enheten i Stockholm till en amningskurs. Kursen omfattar fyra halvdagar och en uppmaning att hospitera ytterligare en halv dag på en av Stockholms amningsmottagningar.

 • BVC
 • Amning
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.
Antikonception - fördjupningskurs

Fördjupningskursen i antikonception vänder sig till barnmorskor och läkare verksamma på barnmorskemottagning inom Region Stockholm, för att kunna tillgodose sig utbildningen bör man ha arbetat minst...

 • BMM
Antikonception hösten 2020

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

 • BMM
Antikonception våren 2021

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

 • BMM
Avstämningsfunktionen för närsjukvården - utbildning

En längre genomgång av Avstämningsfunktionen med utbildningstillfällen.

Barnhälsovårdens utbildningar

Aktuella utbildningar för personal inom barnhälsovård.

Basal vaccinutbildning för BVC

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper kring vaccinationer på BVC samt svara på och belysa olika vanliga vaccinationsfrågor.

 • BVC
Basala hygienrutiner - digital utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöte omgång 2 hösten 2020 - tre tillfällen

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under hösten. Här hittar du datumen för omgång 2. Kommer att hållas via Teamview, information kommer till anmälda deltagare.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten omgång 1 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 1.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten omgång 2 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 2.

 • BMM
Diabetes - Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

Föreläsning varvat med praktiska övningar. Tre tillfällen att välja på: 15 april, 3 september eller 19 november.

Diabetes - Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

Kursen ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. Tre tillfällen att välja på: 19-20 februari, 13-14 maj eller 4-5 november.

Diabeteskurs för fotterapeuter

Kursen ger dig kunskap om hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, monofilament och doppler. 9-12 mars eller 21-24 september.

Eftervårdsambassadörer

Utbildningseftermiddag för eftervårdsambassadörer den 24 september, Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18.

 • BMM
EPDS handledningar – information

På grund av av covid 19 är implementeringen av EPDS-användning i samband med graviditet pausad. Handledning planeras vid 12 tillfällen hösten 2020 och ytterligare tillfällen våren 2021.

 • BMM
ETjänstekort - utbildningar

Aktuella utbildningar i administration och utfärdande av eTjänstekort.

Funktionshinder - webbutbildning

Att undanröja hinder är en webbutbildning om att skapa delaktighet för personer med funktionshinder. Den vänder sig till vårdgivare i Stockholms län.

Förlossningsrädsla omgång 1

Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla, del 1 och 2. Finns två olika omgångar av utbildningen.

 • BMM
Förlossningsrädsla omgång 2

Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla, del 1 och 2. Finns en tidigare utbildning i Förlossningsrädsla.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.
GDM-ambassadörer

Fördjupningseftermiddag och vidareutbildningsdag för GDM-Ambassadörer. Den 3 november 2020.

 • BMM
Grundkurs i vårdhygien 1 april 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 1 april 2020

Grundkurs i vårdhygien 10 november 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 10 november 2020

Grundkurs i vårdhygien 12 november 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 12 november 2020

Grundkurs i vårdhygien 14 oktober 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 14 oktober 2020

Grundkurs i vårdhygien 18 november 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 18 november 2020

Grundkurs i vårdhygien 21 oktober 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 21 oktober 2020

Grundkurs i vårdhygien 28 oktober 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 28 oktober 2020

Grundkurs i vårdhygien 6 oktober 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 6 oktober 2020

Handledning för ST-läkare i psykiatri och allmänmedicin samt handledare

Handledning online ges vid två tillfällen under våren, 4 juni för ST-läkare psykiatri och 13 juni för ST-läkare allmänmedicin. Anmälan senast 15 maj.

HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Stockholms läns landsting erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsofrämjande dagen 2020

 • Hälsofrämjande
Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Inbjudan till husläkarmottagningar i norra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i Stockholm stad och Ekerö om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i södra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 6 november.

Inbjudan till seminarium för geriatriska kliniker om LUS

Inbjudan är till verksamhetschefer samt 1–2 personer per geriatrisk klinik (vårdsamordnare eller motsvarande). Anmälan senast den 1 november.

Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Inställd Grundkurs i vårdhygien 17 mars 2020

Heldagsutbildning för personal inom hälso- och sjukvård och i särskilda boenden 17 mars 2020

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor i Barnhälsovård

Fyradagars digital introduktionsutbildning för sjuksköterskor som under de senaste åren börjat arbeta på BVC.

 • BVC
Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Janusinfo - fortbildning

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.
Komplicerad graviditet hösten 2020

Ett tillfälle för dig att diskutera komplicerade graviditeter, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor.

 • BMM
Komplicerad graviditet våren 2021

Tillfälle att diskutera komplicerade graviditeter, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor. För barnmorskor och läkare.

 • BMM
Kunskapscentrum - utbildningar om ätstörningar

Webbutbildning för insatser mot ätstörningar och för dig som har en anhörig med en ätstörning.

Kunskapsguiden - webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.
Läkarmöte hösten 2020

Informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar.

 • BMM
Lärtorget

På Lärtorget får du tillgång till e-kurser och kan anmäla dig till de utbildningar som regionen erbjuder. Du kan också själv skapa en e-kurs.

Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Medicinsk handledning för barnmorskor och läkare på UM

Handledningen ges vid fyra tillfällen under hösten 2020.

 • Sexuell hälsa
Medicinsk lymfterapi, 7,5hp, HT20

Främst för sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.

Mentorskapsprogram för barnmorskemottagningar

Här kan chefer inom barnmorskemottagningar ansöka om mentorskapsprogrammet för nyanställda.

 • BMM
Miljöutbildningar i Region Stockholm

Information om Region Stockholms lärarledda miljökurser, anmälan till miljöfrukostar och de interaktiva, webbaserade utbildningarna angående miljödiplomering.

Min personliga barnmorska, "Min PB" - inbjudan till möte

Välkommen till möte för barnmorskor som deltar i projektet "Min PB". 24 november.

 • BMM
Mödrahälsovårdens utbildningar och möten

Aktuella utbildningar och möten för personal på barnmorskemottagningar.

Nordiska amningsveckan - konferens

Årets tema är amning och miljö/klimatförändringar. En inspirerande dag om alltifrån aktuella amningsprojekt till lösningar på amning- och bröstkomplikationer.

 • Amning
Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Högskoleutbildning för dig som arbetar med äldre om hur musik och rörelse kan användas som psykosocial omvårdnadsinsats.

 • Hälsofrämjande
Patientsäkerhet - aktuella kurser

Här visas aktuella kurser i patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsdagen 2020

Information om Patientsäkerhetsdagen, 13 februari 2020.

Rapportera biverkningar

Utbildningsmaterial från Läkemedelsverket som förklarar varför, vad, hur, vem som kan/ska biverkningsrapportera och belyser rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten.

Rapporteringsanvisningar för husläkarverksamhet - utbildning

Genomgång av rapporteringsanvisningar (registreringsrutiner) för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Avstämningsfunktionen demonstreras i slutet av utbildningen.

SIMON möte 21/10 med tema: Föräldrastöd

Höstens SIMON möte kommer att genomföras digitalt och kommer handla om föräldrastöd för migrerade eller nyanlända föräldrar.

 • BVC
Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Stroke och förvärvad hjärnskada - kunskapsteam

Utbildning och stöd till yrkeskategorier som arbetar med rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada.

Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med andras hälsa och till dig som vill förändra din egen livsstil. En ny version av kursen lanserades 15 september 2016.

 • Hälsofrämjande
TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 10 mars 2020

Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 10 mars 2020

Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 12 maj 2020

Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 12 maj 2020

Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 21 april 2020

Temaeftermiddag ARB- Anmälningspliktiga resistenta bakterier 21 april 2020

Temaeftermiddag Förråd - en risk

Temaeftermiddag Förråd - en risk 2 juni 2020

Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp

I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag 25 augusti 2020.

 • Hälsofrämjande
Tolkportalen - e-utbildning

Utbildningen syftar till att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns.

Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum

Transkulturellt Centrum, TC, är Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, vård och tandvård för asylsökande och flyktingar samt hälsokommunikation.

Undernäring, trycksår och fall - onlinekurs

Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.

Utbildning i enskilda föräldrasamtal på BVC

Inbjudan till utbildning i enskilda föräldrasamtal på BVC kurs 4 2020.

 • BVC
Utbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin

Utbildningseftermiddagen riktar sig till nya läkare på BMM.

 • BMM
Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Utbildningar inom FaR, Fysisk aktivitet på recept

Anmälan till tvådagarskursen Kom i gång med FaR kan göras via Akademiskt primärvårdscentrums webbplats.

 • Hälsofrämjande
Anmälan till tvådagarskursen Kom i gång med FaR kan göras via Akademiskt primärvårdscentrums webbplats.
Utbildningar inom katastrofmedicinsk beredskap

Ledningsutbildningar, utbildningar i medicinskt omhändertagande och övningar.

Utbildningshalvdag om Barnkonventionen som lag

Utbildningshalvdag om Barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020.

 • BVC
Utbildningshalvdag om övervikt och fetma hos barn

Om övervikt och fetma i Sverige idag utifrån aktuell forskning. Stöd och verktyg som kan vara till hjälp i samtalen med föräldrarna så att de lättare ska kunna hjälpa sina barn till en bra vikt.

 • BVC
Webbutbildning i smittspårning

Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.

 • Sexuell hälsa
 • Smittskydd
Vårdinformatiks utbildningar

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till vårdgivare och administrativ personal i Region Stockholm.

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning

För personal inom vård och omsorg.

För personal inom vård och omsorg.