Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Här beskrivs de olika vårdformerna och vårdinstanserna inom den akuta vården samt deras uppdrag.

 • Samtidigt som möjligheten att få akut vård utanför akutsjukhusen ökar förtydligas uppdragen för respektive akutsjukhus. Sjukhusen rustas också upp genom omfattande om- och nybyggnationer.

 • Under 2016 flyttar Astrid Lindgrens Barnsjukhus in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna. Delar av den ortopedi och kirurgi som skett på Astrid Lindgrens Barnsjukhus tas över av...

 • Inriktningen i den regionala cancerplanen i Stockholm - Gotland är utgångpunkt för cancersjukvården inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

 • Begreppet Universitetssjukvård införs vilket innebär att forskningen vid Karolinska Universitetssjukhuset knyts närmare vården vid samtliga akut- och specialistsjukhus samt inom primärvården.

 • Husläkaren får en tydligare roll att stödja patienten genom vårdförloppet, exempelvis i möten med olika specialister. Vården vid husläkarmottagningarna ska än mer organiseras utifrån patienternas...

 • Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

 • Utveckling av nya e-hälsotjänster ska göra det lättare för länets invånare att hitta den vård de behöver och att bli delaktiga i sin egen vård.

 • Inom psykiatrin kommer närheten mellan psykiatrisk slutenvård och öppenvård att öka, exempelvis med förbättrad öppenvård som ett alternativ till slutenvården.

 • I framtidens hälso- och sjukvård får geriatriken ett breddat uppdrag och kompletterande specialistkompetenser genom att integreras bättre i den övriga specialistvården.

 • Utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård kräver inte bara stora investeringar. Framförallt behövs medarbetare med hög kompetens och stort engagemang.

 • Invånarna kommer att möta en vård där olika vårdgivare, exempelvis sjukhus och husläkarmottagningar, samarbetar med varandra i vad kan beskrivas som ett nätverk kring patienten.