Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Under 2018 etableras tio nya närakuter och intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna startar sin verksamhet. Vårdcentraler, husläkarjourer, akutsjukhusens akutmottagningar, 1177 Vårdguiden och andra delar i sjukvårdssystemet har i olika utsträckning förstärkt sitt uppdrag inom akut omhändertagande.

Införandet av den nya strukturen har skett i tre steg under 2017-2018 och leds av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med vårdgivare, 1177 Vårdguiden och den prehospitala vården.

Ökade resurser, nya vårdformer och gemensam rutin för hänvisning

Länets 12 husläkarjourer ska behålla sin nuvarande kapacitet och vårdcentralerna får utökade resurser. Tillsammans med de tio nya närakuterna kan dessa mottagningar ta emot och behandla en stor andel av de akuta sjukdomar och skador som invånare söker för runt om i länet.

Intensivakut

Etableringen av den nya vårdformen intensivakut är en stor förändring. Det är den första i sitt slag i Sverige. Intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer enbart ta emot patienter från ambulans, helikopter eller med accepterad remiss. Antalet akutbesök beräknas till mellan 12 000 och 15 000 per år.

När den befintliga vuxenakuten på Karolinska i Solna stängde under våren 2018 har akutmottagningens mellan 60 000-70 000 akutbesök successivt omfördelats, till de andra akutsjukhusens akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler eller direkt till geriatrisk klinik.

Hänvisningsstöd

I april 2018 infördes också en landstingsgemensam rutin för vägledning och hänvisning av patienter till rätt vårdform, Hänvisningsstödet. Ett gemensamt stöd ger bättre möjligheter att utnyttja hela sjukvårdssystemet och ökar tryggheten för vårdpersonalen att hänvisa till rätt vårdform.

För sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden har IT-stödet också kompletterats med möjligheter att se aktuellt vårdutbud vilket väsentligt förbättrar och snabbar upp informationssökning under samtal.

Stegvis införande

Omstyrningen av patientflöden har skett i tre steg varav det tredje och sista steget startade i april 2018 med målet att över tid få en smidig och patientsäker omstyrning.

Första steget, oktober 2017

Det första steget i anpassningen startade i oktober 2017. Då tydliggjordes ambulansstyrning och hänvisning från 1177 Vårdguiden på telefon utifrån geografiska områden.

Ambulanserna dirigeras tydligare utifrån geografiskt område. Fokus i första steget är delar av norrort som dirigeras till Danderyds sjukhus samt innerstan (utom Södermalm) som dirigeras till S:t Görans Sjukhus. Huvuddelen av ambulanserna i dessa områden går redan idag till de akutsjukhusen och detta blir en naturligt ökad andel.

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kommer tydligare hänvisa utifrån geografiskt område enligt ovan.

Andra steget, november 2017

Under november 2017 utökades området för styrning via ambulans och 1177 Vårdguiden på telefon med kommunerna Upplands Bro, Järfälla och Sollentuna.

Tredje steget, april 2018

Omstyrning av vissa ambulanser från Karolinska i Solna till de andra akutsjukhusen. Exempelvis får Danderyds sjukhus ett större ansvar för patienter från Solna och Sundbyberg. Capio S:t Görans sjukhus som får ett tydligare ansvar för patienter från Västerort.

Akutmottagningarnas upptagningsområden för ambulanspatienter