Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Kom igång med Hänvisningsstödet

Här finns Hänvisningsstödet

Se instruktionsfilmen och kom igång direkt

Fördelar med Hänvisningsstödet

Från 6 november 2018 är Hänvisningsstödet ett webbaserat beslutsstöd. Det gör det lättare att hänvisa patienter till rätt vårdform utifrån patientens medicinska behov.

Några fördelar jämfört med tidigare version:

  • Enkelt att söka bland över 2 000 symtom
  • Kopplingen till 1177.se gör det lätt att se vilka vårdgivare/mottagningar som finns tillgängliga inom respektive vårdform
  • Utseende och struktur liknar det nationella rådgivningsstödet som redan idag används av många vårdcentraler – lätt att komma igång

Lättare att göra rätt med nya Hänvisningsstödet

06 november, 2018

Nu blir det lättare att hänvisa akut sjuka patienter direkt till rätt vårdform. Den 6 november lanserades nya Hänvisningsstödet. Det ska underlätta samarbetet mellan olika mottagningar som tar emot akut sjuka och skadade stockholmare så att patienterna kommer så rätt som möjligt från början.

Om Hänvisningsstödet

Hänvisningsstödet är regionens gemensamma rutin och beslutsstöd för enhetlig, tydlig och patientsäker hänvisning av patienter. Hänvisningsstödet underlättar för vårdpersonal då en patient behöver hänvisas vidare i samband med det första mötet i det akuta omhändertagandet.

Struktur och innehåll

Hänvisningsstödet innehåller över 2 000 symtombeskrivningar med brådskegrader som är nationellt kvalitetssäkrade.

I Hänvisningsstödet, är symtombeskrivningar och brådskegrader dessutom kompletterade med den vårdform som ska ta hand om patienten, exempelvis husläkarmottagning, närakut, akutmottagning, intensivakut, gynekologimottagning eller barn- och ungdomsmottagning. Hänvisningsstödet är kvalitetssäkrat och framtaget i samverkan med SMR, Stockholms medicinska råd.

Dessutom är Hänvisningsstödet kopplat till 1177.se så att användaren snabbt och enkelt kan se vilka vårdgivare som finns tillgängliga inom respektive vårdform.

Beslut om gemensam hänvisning inom landstinget

Region Stockholm har beslutat att alla vårdgivare ska hänvisa patienter i enlighet Hänvisningsstödet. Enhetlig och gemensam hänvisning är en viktig strategi i den nya strukturen för akut vård och beslutet gäller från och med april 2018.

Hänvisning i den nya strukturen för akut vård

Målet för akutsjukvården och den nya strukturen för akut omhändertagande som nu genomförs, är att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Utgångspunkten är att patientens medicinska tillstånd alltid avgör var skadan eller sjukdomen ska tas om hand.

De olika vårdformerna, 1177 Vårdguiden, husläkarmottagning, närakut, akutmottagning och intensivakut har olika uppdrag, kompetens och utrustning för att ta emot olika skador och sjukdomar. Patienter som kvalificerar sig inom vårdgivarens vårduppdrag ska tas emot och färdigbehandlas. Andra patienter ska hänvisas vidare och få vård inom rätt vårdform redan från början.

Nyttan med Hänvisningsstödet i praktiken

Jörgen Sälde är biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare, Närakut SLSO. Han är en i arbetsgruppen som tagit fram Hänvisningsstödet. Här berättar han om hur hänvisningsstödet ska göra nytta i vården

Mer information om den nya strukturen för akut vård

Under 2018 genomförde landstinget en ny struktur för länets akutsjukvård. Filmen Akutsjukvården på 150 sekunder ger en snabb överblick.

Frågor och svar

 

Kontakt för synpunkter och frågor

Mejla synpunkter och frågor till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda:

hanvisning.hsf@sll.se

Alla frågor besvaras så snabbt som möjligt under dagtid på vardagar. Synpunkter tas tacksamt emot och ligger till grund för hänvisningsstödets fortsatta utveckling.

Frågor som rör den nya strukturen för akut vård, vårduppdrag eller avtal hänvisas till vårdgivarens avtalshandläggare.

Avtalsinformation

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.