Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Den nya strukturen för akut vård införs under 2017 och 2018. Strukturen för akut vård har fem vårdformer varav två vårdformer är helt nya – närakut och intensivakut. Tio nya närakuter med enhetligt uppdrag etableras och Sveriges första intensivakut öppnar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 1177 Vårdguiden, vårdcentraler/husläkarjourer och akutsjukhusens akutmottagningar är redan etablerade vårdformer som på olika sätt förstärker sina uppdrag inom akut omhändertagande.

Modellen ovan är ett nytt sätt att beskriva de olika vårdformerna, volymer i de olika formerna och att de samverkar med patienten i centrum. Modellen visar både tydliga uppdrag per vårdform och en sammanhållen cirkel av samspel mellan vårdformer.

Fem vårdformer för akut vård:

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på webben, tidningen och på telefon ger egenvårdsråd och vägledning. Telefonrådgivningen har i uppdrag att göra medicinsk bedöming, ge råd och hänvisa till rätt vårdform.

Husläkarmottagningar, husläkarjourer, jourläkarbilar m.fl

Vårdcentralen erbjuder första linjens vård och ska vara förstahandsvalet för patienter. Under kvällar och helger finns 12 husläkarjourer för patienter med lättare akuta tillstånd. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och jourläkarbil ingår också.

Närakuter

Närakuten är en vårdform som i stor utsträckning kan omhänderta och färdigbehandla resurskrävande akuta sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukhusens resurser.

Intensivakut

Intensivakuten tar emot patienter via ambulans, helikopter och accepterad remiss. Intensivakuten är utformad utifrån Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas högspecialicerade uppdrag.

Akutbesök i öppen specialistvård

Utöver de ovan beskrivna fem vårdformerna görs även många akutbesök i den öppna specialistvården.

Öppenvårdspsykiatri

Akutbesök kan ske i den psykiatriska öppenvården för vuxna och barn. Det finns åtta vuxenmottagningar som kan ta emot akuta besök mellan klockan 8–22 alla dagar. På de 18 barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna, BUP, finns möjlighet till akuttider på vardagar.