Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sköterska sitter framför dator

Tanken bakom nätverkssjukvården är att vårdgivarna ska samverka kring patienten. Alla vårdgivare, oavsett huvudman eller storlek, har samma ansvar för att bidra och ta hjälp av varandra för att patienten alltid ska få den bästa hjälpen snabbt och enkelt.

Nätverkssjukvården vilar på fyra grundpelare:

  • Individens hälsa är i fokus i varje möte med vården.
  • Oavsett vart invånarna vänder sig ska de få stöd att komma rätt.
  • Rätt information och kompetens i hela vården.
  • Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds.

Vad blir skillnaden från idag?

I dagens vård ligger ett stort ansvar på patienten. Man behöver ofta följa upp, ta initiativ och göra egna val. Kommunikationen mellan vårdgivare brister.

I vårdnätverket förenklas kontakten med vården avsevärt. Primärvård, specialister utanför akutsjukhusen, palliativ vård, kommunal omsorg och många andra vårdgrenar ska samarbeta med individens behov i centrum. Istället för att patienten själv till exempel ska behöva ta initiativ till återkoppling efter ett besök på akuten, bokas en tid med relevant specialist eller husläkare in för återbesök redan vid första besöket.

Nya arbetssätt

Modellen ställer nya krav på vården. Primärvården får ökad betydelse. Husläkaren blir ofta den samlande länken i vårdkedjan som ska lotsa patienten rätt. Det är hos husläkaren patientens hela sjukdomsbild samlas, och det är här hjälpen att hitta specialister sker.

Mer samverkan

Det kommer att krävas större samverkan kring enskilda patienter, mellan primärvård, specialister och slutenvård. Det krävs även ökad samverkan med den kommunala omsorgen. Tack vare utbyggda e-hälsotjänster har alla vårdgivare tillgång till samma information om patienten, förutsatt att patienten gett samtycke till att journalerna kan läsas.

Tillsammans bestämmer de samverkande vårdgivarna vilken vård deras patient behöver. De tar även ansvar för eventuella nästa steg, som till exempel rehabilitering. Målet är så bra vård som möjligt med så få vårdkontakter som möjligt.

Det blir enklare för patienten som slipper bollas mellan olika vårdgivare med liten eller ingen kunskap om historien. Patienten behöver inte själv komma ihåg och upprepa sina åkommor för varje läkare han eller hon träffar. Detta ska leda till bättre hälsa för den enskilde och effektivare utnyttjande av vårdens resurser.