Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

  • Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av framtidsplanen.

  • Samlad information om programmet FVM som är regionens hittills största initiativ för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa.

  • I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk ohälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna....

  • Beskrivning av pilotprojektet Kroninnovation som syftar till att hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Stockholms läns landsting.

  • Region Stockholm deltar i etableringen av en nationell struktur för kunskapsstyrning som ska öka förutsättningarna för en kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. I samband med...

  • Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

  • Unikt samverkansprogram mellan SLL och KI med syftet att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning. Mer om programmet, information om programledning samt kontakt.

  • Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick 2017 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en mer sammanhållen vård för de äldre invånarna i Region Stockholm.