Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) har etablerats som ett gemensamt forum på nationell nivå för myndigheter, SKL, hälso- och sjukvårdsregioner och vårdens professioner då det fanns ett behov av närmare samverkan.

NSK-region utgör ledningsgrupp för de nationella programråden och här finns representanter från de sex olika regionerna. Ett samarbete sker för att hitta arbetssätt och att skapa rutiner vid utvecklingen av de nationella programråden.

Stockholms läns landstings representanter:

  • Johannes Blom, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Björn Wettermark, utredare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Elda Sparrelid, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer