Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK)

För att öka samverkan på nationell nivå finns Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) och NSK-region. Det finns även en nationell styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och en beredningsgrupp för styrgruppen. Styrgruppen fattar övergripande beslut för hela nationella systemet för kunskapsstyrning med nationella programråden och samverkansgrupper.

Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) etablerades som ett gemensamt forum på nationell nivå för myndigheter, SKL, hälso- och sjukvårdsregioner och vårdens professioner då det fanns ett behov av närmare samverkan. Diskussion pågår nu om ett partnerskap för att tydliggöra hur samarbetet ska ske mellan myndigheterna och regionerna när nya nationella strukturer finns på plats.

NSK-region samlar representanter från de sex olika regionerna för erfarenhetsutbyte kring arbetssätt och att rutiner vid utvecklingen av arbetet med kunskapsstyrning.

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands representanter i NSK-region:

  • Björn Wettermark, utredare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Gerd Lärfars, enhetschef Läkemedelsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Elda Sparrelid, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Läs mer