Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs utifrån sitt professionella kunnande, sin förankring i vården och ett objektivt förhållningssätt. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett specialitetsråd.

Kontakt 

Specialitetsrådets medlemmar

Akut omhändertagande

Akut omhändertagande     Per Lindmarker     per.lindmarker@sll.se

Allmänmedicin

Allmän medicin Lena Pomerlau lena.pomerlau@sll.se
Allmänmedicin                             Röjvall Magnus               magnus.rojvall@capio.se

Anestesi och intensivvård

Anestesi och intensivvård Claes Frostell claes.frostell@sll.se
Smärtlindring Karl-Fredrik Sjölund karl-fredrik.sjolund@sll.se

Barn och ungdom

Barn- och ungdoms    
medicin
Mona-Lisa Engman mona-lisa.engman@sll.se
Neonatologi Lars Naver lars.naver@ki.se
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Margareta Albåge margareta.albage@sll.se
Barn- och ungdomskardiologi Gunnar Bergman gunnar.e.bergman@sll.se
Barn- och ungdomsallergologi Daiva Helander daiva.helander@sll.se
Barn- och ungdomsonkologi Niklas Pal niklas.pal@sll.se
Barnkirurgi Tomas Wester tomas.wester@sll.se
Vårdsak Pia Brasch Wester pia.brasch-wester@sll.se
Barn och ungdomspsykiatri Maria Silverberg Mörse maria.silverberg-morse@sll.se

Bild och funktionsmedicin

Bild och funktionsmedicin Johan Henriksson johan.henriksson@erstadiakoni.se
Nukleärmedicin Irina Savitcheva irina.savitcheva@sll.se
Neuroradiologi Magnus Kaijser magnus.kaijser@sll.se

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete Åsa Thurfjell asa.thurfjell@sll.se
Socialmedicin Knut Lönnroth knut.lönnroth@ki.se
Arbets- och miljömedicin Jonathan Lyström jonathan.lystrom@sll.se

Geriatrik

Geriatrik Maria Mathé maria.mathe@stockholmssjukhem.se

Internmedicin

Internmedicin Britt Arrelöv, sammankallande  britt.arrelov@sll.se

Laboratoriemedicin

Klinisk kemi Niklas Bark niklas.bark@sll.se
Klinisk farmakologi Olof Breuer olof.breuer@sll.se
Patologi Mikael Björnstedt mikael.bjornstedt@sll.se
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Emma Watz emma.watz@sll.se

Endokrinologi och diabetologi

Endokrinologi och diabetologi Ingrid Dahlman ingrid.dahlman@erstadiakoni.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi Hans Persson hans.e.persson@sll.se
Kärlkirurgi Peter Gillgren peter.gillgren@sll.se
Thoraxkirurgi Mattias Corbascio matthias.corbascio@sll.se
Klinisk fysiologi Jan Svedenhag jan.svedenhag@capiostgoran.se

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar Lena Hagströmer lena.hagstromer@sll.se

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar Kristofer Strålin kristofer.stralin@sll.se
Klinisk bakteriologi och virologi Christian Giske christian.giske@sll.se

Kirurgi

Kirurgi Jacob Freedman jacob.freedman@sll.se

Plastikkirurgi

Inkeri Schulz

inkeri.leonardsson-schultz@sll.se

Lung- och allergisjukdomar

Lungsjukdomar

Giovanni Ferrrara
(barnledig t o m 2019-06-30)

giovanni.ferrara@sll.se
Allergologi Victoria Strand victoria.strand@astma-allergi.se

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Staffan Wahlin  staffan.wahlin@sll.se

Neurologiska sjukdomar

Neurologi Anders Johansson anders.c.johansson@sll.se
Klinisk neurofysiologi Marita Englund marita.englund@sll.se

Neurokirurgi

Mikael Svensson mikael.a.svensson@sll.se

Njurmedicin

Njursjukdomar Bodil Sjöberg  bodil.sjoberg@sll.se
Urinvägssjukdomar Anders Kjellman anders.kjellman@sll.se

Ortopediska sjukdomar

Ortopedi Karl-Åke JAnsson karl-ake.jansson@sll.se
Handkirurgi Tobias Laurell tobias.laurell@sll.se  

Psykiatriska sjukdomar

Psykiatri Nils Lindefors nils.lindefors@sll.se
Barn och ungdomspsykiatri Maria Silverberg Mörse maria.silverberg-morse@sll.se
Rättspykiatri Kaj Forslund kaj.forslund@sll.se

Rehabilitering

Rehabilitering Vera Häglund vera.haglund@sll.se

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Ann Hjelm annhjelm@bbstockholm.se
Gynekologi Lena Marions lena.marions@ki.se
Klinisk genetik Erik Iwarsson erik.iwarsson@ki.se

Reumatologiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar Cecilia Carlens cecilia.carlens@sll.se

Tand- och käksjukdomar

Tand- och käksjukdomar Göran Dahllöf goran.dahllof@ki.se

Tumörsjukdomar

Onkologi Jan-Erik Frödin jan-erik.frodin@sll.se
Gynekologisk onkologi Kristina Hellman kristina.hellman@sll.se
Hematologi Björn Wallin björn.wallin@sll.se

Urologiska sjukdomar

Urologiska sjukdomar Anders Kjellman anders.kjellman@sll.se

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar Anne Odergren anne.odergren@sankterik.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar Caroline Gahm caroline.gahm@sll.se
Hörsel- och balansrubbningar Christina Forshell Hedenstierna christina.forshell-hederstierna@sll.se