Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns läkemedelskommitté, SLK, är Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Kommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

SLK utarbetar årligen rekommendationer för läkemedel till Kloka listan. SLK arbetar tillsammans med expertråd inom olika terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar.

Varje expertråd består av specialistläkare inom respektive terapiområde som är verksamma inom slutenvård, primärvård och klinisk farmakologi. I expertråden ingår också apotekare. Läkemedelskommittén ger ut tidskriften Evidens, medicin och läkemedel.