Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms medicinska råd, SMR, består av 28 olika ordföranden från lika många specialitetsråd samt ordföranden för Försäkringsmedicinska kommittén, Omvårdnadsrådet och Patientsäkerhetskommittén. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvalningen, Karolinska Institutet och Stockholms läns läkemedelskommitté ingår i rådet. Specialitetsråden, som är uppdelade efter medicinsk specialitet, består av spesak, vårdsak och representanter för olika delar av förvaltningen och större vårdgivare. Tillsammans utgör de SMR, ett nätverk för samverkan inom hälso- och sjukvården i länet.

Ordföranden i Stockholms medicinska råd

Johannes Blom är ordförande i SMR och enhetschef på Kunskapsstyrning och -stöd som tillhör avdelningen Somatisk specialistvård. Johannes företräder även region SLL-Gotland i Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) på SKL.

Vice ordförande i Stockholms medicinska råd

Gerd Lärfars är vice ordförande för  Stockholms medicinska råd. Hon är chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och även ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Läkemedelsstöd och SLK tillhör avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Medlemmar - Specialitetsråden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar - Andra

Gerd Lärfars, Stockholms läns läkemedelskommitté
Britt Arrelöv, Försäkringsmedicinska kommittén
Monica Bergqvist, Omvårdnadsrådet
Regina Rodau, Förvaltningsläkare, HSF
Lena Sharp, Regionalt cancercentrum
Gunnar Ljunggren, Utvecklingsavdelningen, HSF
Johan Thor, Metodrådet HTA, HSF
Anna Lundin, representant för Patientsäkerhetskommittén
Elda Sparrelid, ordförande Valberedningen
Eva Stål, sekreterare Sakkunnigkansliet, HSF

Årlig rapport

Syftet med den årliga rapporten är att specialitetsråden ska ge underlag till beslutsfattare inom Stockholms läns landsting angående medicinska utmaningar och konsekvenser kopplat till genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård.

Valberedningen

För information kring val av specialsakkunniga (spesak) och vårdsakkunniga (vårdsak) samt nomineringsblankett och jävsdeklaration.