Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Detta är en nationell webbutbildning på Lärtorget som riktar sig till vårdpersonal i primärvården, som möter patienter med cancer.

Utbildningen visar hur man kan förebygga och minska följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet är att personal i primärvården ska känna sig tryggare när de tar emot patienter i samband med, eller efter cancer och cancerbehandling.

  • Uppdaterad: 10 mars 2023

  • Faktagranskad: 10 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Marie Nilsson, Akademiskt primärvårdscentrum