Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Mödrahälsovårdsenheten, MHV-enheten, arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting, SLL. 

MHV-enhetens arbete riktar sig till barnmorskemottagningarna i SLL. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa för att främja en likvärdig vård av god kvalitet samt en fungerande vårdkedja i hela länet.

Detta uppdrag omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom följande områden:

  • Graviditetsövervakning och eftervård
  • Familjeplanering
  • Sexuellt överförbara sjukdomar, STI
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt det organiserade screeningprogrammet för cervixcancer.

MHV-enhetens uppgift är bland annat att:

  • utforma, utveckla och utvärdera basprogram och regionala riktlinjer
  • delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten regionalt, nationellt och internationellt
  • planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för barnmorskemottagningarna
  • vara en kunskapskälla för frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter, mejla till

Mödrahälsovårdsenheten består av:

Mödrahälsovårdsöverläkare

Samordningsbarnmorskor

Barnmorska i GDM-teamet

Dietist

 Administration