Vården under covid-19-pandemin

Här finns riktlinjer, rekommendationer och beredskapsplaner för vården under pågående pandemi och kommande sommarperiod. Sidan uppdateras kontinuerligt utifrån ny kunskap och erfarenheter.

Vård för äldre

Här finns information samlat om olika avtal, uppdrag, vårdgivare och samverkan.

Basala hygienrutiner

Till och med 30 september kan alla vård- och omsorgsverksamheter gå den digitala utbildningen i basala hygienrutiner kostnadsfritt.

HBTQ

Information om bemötande av hbtq-personer för dig som arbetar inom vården eller social omsorg.

TODO: FIX THIS
Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral

Nyheter