Till start

Vårdgivarguiden

Influensavaccination

Viktigt att de som har ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa vaccinerar sig. Vaccinationsperioden pågår 3 nov - 28 feb.

Basala hygienrutiner

Till och med 31 december kan alla vård- och omsorgsverksamheter gå den digitala utbildningen i basala hygienrutiner kostnadsfritt.

Vård för äldre

Här finns information samlat om olika avtal, uppdrag, vårdgivare och samverkan.

TODO: FIX THIS
Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral