Till start

Vårdgivarguiden

Uppföljning av hälso- och sjukvård

Inom Region Stockholm finns olika verktyg för att följa upp data från hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen administrerar flera rapporter som visar nyckeltal och indikatorer rörande den hälso- och sjukvård som har utförts i regionen. Du kan ta del av data direkt i webbläsaren via färdiga rapporter eller ladda ner dem i olika format.​

Underlaget kommer främst från inrapporterad data i VAL-databasen och informationen kan användas för uppföljning av bland annat läkemedel, kvalitet, produktion, leverantörer och sjukvårdskonsumtion.