Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Nominering av regionens ledamot i Nationell programområde (NPO) ordförande, spesak och vårdsak i Regionalt programområde (RPO) samt läkemedelsexpert sker via valberedningen.

Beslut att utse sakkunniga tas av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm efter samråd med Direktörsgruppen Region Stockholm.

Ordförande

Ordförande valberedningen|Elda Sparrelid

Kontakt

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Om valberedningsprocessen

Ledamöter

Ledamöter, område/roll och organisation/enhet.
Namn Område/Roll Organisation/Enhet
Elda Sparrelid (röstberättigad) Ordförande, chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johan Rinder
(röstberättigad)

Verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset
Erik Sköldenberg
(röstberättigad)
Chefläkare Danderyds Sjukhus AB
Anna Stenseth
(röstberättigad)
Chef verksamhetsstöd SLSO
Annelie Liljegren
(röstberättigad)
Chef verksamhetsstöd Södersjukhuset AB
Christian Kylander
(röstberättigad)
Chefläkare S:t Görans Sjukhus
Lars Eriksson
(röstberättigad)
Professor  Karolinska Institutet
Lena Bäckström
(röstberättigad)
Primärvårdschef Region Gotland

Cecilia Carlens
(föredragande)

Ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd, Sakkunnigkansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Lisa Sigtryggsson
(föredragande)

Sekreterare i  Stockholm-Gotlands medicinska råd, Sakkunnigkansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Siobhan Wallhuss (föredragande) Sammankallande valberedningen, farmaceutisk sekreterare Region Stockholms läkemedelskommitté Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mats Ek
(föredragande)

Ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nomineringsblankett

Blanketten erhålles från Sakkunnigkansliet.

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Jävsdeklaration

Deklaration för bedömning av potentiellt jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare görs via ett digitalt system:

Sakkunnigplattformen plus är en digital tjänst för hantering av jävsbedömningar, valberedning och avtal inom regionens sakkunnigstruktur.

Läs mer om hantering av jäv inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Region Stockholms sakkunnigstruktur här: 

  • Uppdaterad: 20 juni 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen