Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdinformatik

Vårdinformatik informerar om beskrivningssystemet för hälso- och sjukvård i Region Stockholm och ger ut ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Beskrivningen av patientens vårdkontakter ska vara medicinskt relevant och möjliggöra uppföljning av kvalitet och kostnader. Rapporterade diagnoser, åtgärder och DRG-grupper används i forskning samt i nationella jämförelser och internationell statistik för sjukdomar och dödsorsaker.

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

COVID-19

Information om kodning av coronafall och åtgärder som görs på grund av den rådande situationen.