Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

DRG-grupperaren, VisualDRG Web release, riktar sig till professionella kodare, DRG-controllers och samtliga som vill lära sig mer om DRG-logiken. För inloggningsinformation/lösenord se användarmanualen längre ner på sidan.

Med hjälp av grupperaren kan du:

  • gruppera enskilda patienter
  • se hur varje enskild diagnos (ICD-10-SE)- åtgärdskod (KVÅ) påverkar grupperingen
  • analysera grupperingslogiken i detalj
  • gruppera enskilda vårdkontakter i tidigare års grupperare (NordDRG-CC) från år 2012 och framåt.

VisualDRG Web release är en applikation som är öppen för samtliga producenter som har vårdavtal med Region Stockholm, samt för regionens tjänstemän.

Användarmanual 

  • Uppdaterad: 5 februari 2021

  • Faktagranskad: 30 januari 2018

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen