Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

DRG-grupperaren, VisualDRG Web release, riktar sig till professionella kodare, DRG-controllers och samtliga som vill lära sig mer om DRG-logiken.

Med hjälp av grupperaren kan du

  • gruppera enskilda patienter
  • se hur varje enskild åtgärdskod (KVÅ) för diagnos (ICD-10-SE) påverkar grupperingen
  • analysera grupperingslogiken i detalj
  • gruppera enskilda vårdkontakter i tidigare års grupperare (NordDRG-CC) från år 2012 och framåt.

VisualDRG Web release är en applikation som är öppen för samtliga producenter som har vårdavtal med Region Stockholm, samt för regionens tjänstemän.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta:

Vårdinformatik

  • Uppdaterad: 27 februari 2024

  • Faktagranskad: 27 februari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen