Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

1177 och e-tjänster

Samlad information om 1177 och e-tjänster på 1177.se.

 • E-tjänster 1177
1177 tidbokning

Om 1177 tidbokning och hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Alltid öppet

För säkra digitala vårdkontakter finns Alltid öppet som kan användas av patienter och vårdpersonal inom den egenägda vården i Region Stockholm.

ARV-portalen

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • Ekonomi och uppföljning
ASiH-vårdgivare

Remittenter till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, hänvisas numera till Belport där ASiH-vårdgivare samt aktuell platstillgång visas utifrån de geografiska områdena i länet.

Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

 • Ekonomi och uppföljning
Basutbud av e-tjänster på 1177.se

I basutbudet ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra via 1177.se. Både obligatoriska och självvalda.

 • E-tjänster 1177
Beställa förskrivna förbrukningsprodukter

E-tjänst där patienten kan se vilka förbrukningsprodukter som är förskrivna och beställa dem till vald adress.

 • E-tjänster 1177
Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

 • Beslutsstöd
Bild- och funktionstjänst (BFT) i Region Stockholm

Bild- och funktionstjänsten gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt, dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

Centrala väntetidsregistret, CVR

It-stöd för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

 • Ekonomi och uppföljning
Checktjänsten

Tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika symptom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till riskbedömning om att ha en viss sjukdom.

 • E-tjänster 1177
Dermicus – teledermatoskopi

Region Stockholm har upphandlat ett gemensamt IT-stöd, Dermicus, för att stödja arbetssättet med teledermatoskopi.

DRG-grupperare

Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Region Stockholm. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

E-frikort webbapplikation

I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

 • Ekonomi och uppföljning
E-recept

En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

 • Beslutsstöd
E-remiss

Elektronisk remiss är en tjänst som gör att vårdgivare som använder olika vårdsystem kan utbyta elektroniska remisser och svar mellan varandra.

 • Beslutsstöd
E-tjänstekort - samlad information

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

E-tjänsterna på 1177

Med e-tjänsterna på 1177 kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

 • E-tjänster 1177
Egen provhantering

En nationell e-tjänst från Inera som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar, när och var provtagningen ska ske, och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.

 • E-tjänster 1177
Elektroniska katalogen, Ek

Elektroniska katalogen, Ek innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

 • Infrastruktur
Fakturaunderlag medicinsk diagnostik, FUMS

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

 • Ekonomi och uppföljning
Faktureringsunderlag läkemedel, FUL

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

 • Ekonomi och uppföljning
Formulärtjänsten

Formulärtjänsten på 1177.se gör att vården kan inhämta information från invånare via digitala formulär skapade av vårdgivaren, till exempel hälsodeklaration inför/efter vårdbesök.

 • E-tjänster 1177
Fråga en sjuksköterska 1177

E-tjänst på 1177 för invånarna i Region Stockholm. Istället för att ringa till 1177 kan invånaren skriva och ställa en fråga och oftast få svar inom en timme.

 • E-tjänster 1177
Fråga om beroende

Fråga om beroende är en e-tjänst på 1177.se där invånarna i Region Stockholm kan ställa frågor och få rådgivning om beroenden som alkohol, narkotika, spel och läkemedel.

 • E-tjänster 1177
Fråga psykiatrin

I e-tjänsten Fråga psykiatrin kan alla invånare i Region Stockholm ställa frågor om psykisk ohälsa och få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

 • E-tjänster 1177
Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning.

 • Ekonomi och uppföljning
HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

 • Ekonomi och uppföljning
Hitta vård

Hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud och information om vilken vård som bedrivs samt info som din vårdenhet vill delge.

 • E-tjänster 1177
Visar 1-30/85