Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

1177 formulärhantering

1177 formulärhantering är en e-tjänst som gör att vården kan inhämta information från patienter via digitala formulär, till exempel en hälsodeklaration inför eller efter vårdbesök.

 • E-tjänster 1177
1177 hitta vård

1177 hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet. Tjänsten visar vårdutbud och information om vilken vård som bedrivs samt information som din vårdenhet vill delge.

 • E-tjänster 1177
1177 journal – journal via nätet

E-tjänsten 1177 journal ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal digitalt, via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

 • E-tjänster 1177
1177 och e-tjänster

Samlad information om 1177 och e-tjänster på 1177.se.

 • E-tjänster 1177
1177 stöd och behandling

1177 stöd och behandling är en tjänst för vårdgivare som vill erbjuda digitala stöd-, och behandlingsprogram till patienter och andra invånare.

 • E-tjänster 1177
1177 stöd och behandling – regionala program

Lista över program i 1177 stöd och behandling som vårdgivare i Region Stockholm har tillgång till via hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • E-tjänster 1177
1177 tidbokning

Om 1177 tidbokning och hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

 • E-tjänster 1177
Alltid öppet

För säkra digitala vårdkontakter finns Alltid öppet som kan användas av patienter och vårdpersonal i Region Stockholm.

ARV-portalen

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • Ekonomi och uppföljning
Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms andra e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen nås via Vårdfaktura.

 • Ekonomi och uppföljning
Basutbud av e-tjänster på 1177.se

I basutbudet ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra via 1177.se. Både obligatoriska och självvalda.

 • E-tjänster 1177
Belport – välja ASIH-vårdgivare

Remittenter till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) hänvisas till Belport där ASIH-vårdgivare samt aktuell platstillgång visas utifrån de geografiska områdena i länet.

Beställa förskrivna förbrukningsprodukter

E-tjänst där patienten kan se vilka förbrukningsprodukter som är förskrivna och beställa dem till vald adress.

 • E-tjänster 1177
Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

 • Beslutsstöd
Bild- och funktionstjänst (BFT) i Region Stockholm

Bild- och funktionstjänsten (BFT) gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt, dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

Centrala väntetidsregistret, CVR

CVR är ett it-stöd som används för att följa upp vårdgarantin i den specialiserade vården. I systemet registreras väntetider och väntande patienter.

 • Ekonomi och uppföljning
Checktjänsten

Tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika symtom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till riskbedömning om att ha en viss sjukdom.

 • E-tjänster 1177
Dermicus – teledermatoskopi

Region Stockholm har upphandlat ett gemensamt IT-stöd, Dermicus, för att stödja arbetssättet med teledermatoskopi.

DRG-grupperare

Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Region Stockholm. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

E-frikort webbapplikation

I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

 • Ekonomi och uppföljning
E-recept

En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

 • Beslutsstöd
E-remiss

Elektronisk remiss är en tjänst som gör att vårdgivare som använder olika vårdsystem kan utbyta elektroniska remisser och svar mellan varandra.

 • Beslutsstöd
E-tjänstekort – samlad information

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

E-tjänsterna på 1177

Med e-tjänsterna på 1177 kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

 • E-tjänster 1177
Egen provhantering

En nationell e-tjänst från Inera som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar, när och var provtagningen ska ske, och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.

 • E-tjänster 1177
Elektroniska katalogen, Ek

Elektroniska katalogen, Ek innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

 • Infrastruktur
Fakturaunderlag medicinsk diagnostik, FUMS

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

 • Ekonomi och uppföljning
Faktureringsunderlag läkemedel, FUL

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

 • Ekonomi och uppföljning
Frapp – den prehospitala vårdens digitala stöd

Frapp är den prehospitala vårdens it-stöd som är installerat i alla ambulanser och på sjukhus och andra enheter som tar emot ambulanser i Stockholms län.

 • Infrastruktur
Fråga en sjuksköterska 1177

E-tjänst på 1177 för invånarna i Region Stockholm. Istället för att ringa till 1177 kan invånaren skriva och ställa en fråga och oftast få svar inom en timme.

 • E-tjänster 1177
Visar 1-30/87