Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

Invånaren kan själv genomföra tester för att få svar på om symtomen hen upplever är tecken på en kronisk sjukdom. Om det visar sig vara det är en tidig upptäckt och snabbt påbörjad behandling bättre för behandlingsresultatet och patientens välbefinnande. Nya test kan enkelt utvecklas för nya riskgrupper.

Tillgängliga test

Så här når invånarna testerna

  • Om invånaren känner till adressen till testerna kan hen klicka sig direkt dit.
  • På 1177.se finns länkar till testerna i anslutning till faktasidor om symtom och sjukdomar. I anslutning till dessa sidor finns förslag att göra ett test för att se om man behöver söka vård för sina besvär. Faktasidorna nås till exempel genom att skriva in ett symtom i sökrutan på förstasidan.
  • På 1177.se finns länk till testerna under Tema Hälsa och livsstil. Först väljs rubrik "Fakta och råd", sedan temaområde.
  • Om patienten googlar på sina symtom kan hen länkas direkt till testsidorna eller till faktasidan på 1177.se och därigenom till testerna.

Efter att testet gjorts

Om invånaren rekommenderas att söka vård finns en länk till inloggning i 1177.se för att söka valfri mottagning.

Anslutning, drift och förvaltning

Checktjänsten ägs och förvaltas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Support

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på Checktjänsten, kontakta i första hand din lokala support. Du kan också mejla till forvaltning1177.hsf@sll.se