Till start

Vårdgivarguiden

Checktjänsten består av olika tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika sympom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till en riskbedömning om att ha en viss sjukdom. Testerna är snabba att genomföra och kan ge invånaren egenvårdsråd eller rekommendation att söka vård för sina besvär. Invånaren behöver inte logga in någonstans för att genomföra testerna. Det är först när invånaren vill boka tid för konsultation som hen behöver logga in och således blir identifierad.

Nytta

Invånaren kan själv genomföra tester för att få svar på om symtomen hen upplever är tecken på en kronisk sjukdom. Om det visar sig vara det är en tidig upptäckt och snabbt påbörjad behandling bättre för behandlingsresultatet och patientens välbefinnande. Nya test kan enkelt utvecklas för nya riskgrupper.

Tillgängliga test

Så här når invånarna testerna

  • Om invånaren känner till adressen till testerna kan hen klicka sig direkt dit.
  • På faktasidorna på 1177.se om diabetes typ 2, ont i ryggen, ledgångsreumatism och hjärtsvikt erbjuds möjlighet att göra testet för att se om man behöver söka vård för sina besvär. Faktasidorna nås till exempel genom att skriva in aktuella symtom i sökrutan på 1177.se.
  • På 1177.se finns testerna under avsnittet "Undersökning & behandling" 
    Undersökningar du kan göra själv
  • Om invånaren googlar på sina symtom eller ordet självtest, kommer hen direkt till testerna.

Efter att testet gjorts

Om invånaren rekommenderas att söka vård finns en länk till inloggning i 1177.se för att söka valfri mottagning.

Anslutning, drift och förvaltning

Checktjänsten ägs och förvaltas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Support

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på Checktjänsten, kontakta i första hand din lokala support. Du kan också mejla till

Förvaltning 1177

  • Uppdaterad: 2 januari 2024

  • Faktagranskad: 2 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Per Nilsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen