Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

010102 Instrument

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

010103 Befuktare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

040303 Luftkonditioneringsapparater

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och steg 2. Fysiska...

040306 Inhalatorer

Avser nebulisator samt inhalator till ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040312 Respiratorer

Avser bilevel och ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistkompetent läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040312 Respiratorer

Avser CPAP. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

040318 Oxygenutrustningar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040321 Slemsugar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040321 Slemsugar, tillbehör

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

040327 Andningsmuskeltränare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2....

040609 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

041904 Hjälpmedel för uppmätning och dosering av medicin för att säkerställa dess rätta användning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist, distriktssköterska och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041915 Injektionskanyler, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, diabetessjuksköterska och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041924 Infusionspumpar för enteral nutrition

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare vid barnklinik och dietist. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041924 Infusionspumpar för läkemedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare inom neurologi, onkologi, immunologi, infektion, transfusionsmedicin, palliativ vård samt smärtlindring. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och...

041924 Infusionspumpar, insulinpump

Förskrivare av dessa hjälpmedel är endokrinolog, diabetolog och pediatriker. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041998 Droppställning

Avser infusionsställ/droppställning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, dietist, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och...

042412 Blodanalysmateriel, koagulationsmätare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg...

042412 Blodanalysmateriel, kontinuerlig glukosmätare (CGM/isCGM)

Förskrivare av dessa hjälpmedel är endokrinolog, diabetolog och pediatriker. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042412 Blodanalysmateriel, testmateriel för egenkontroll

Förskrivare av dessa hjälpmedel är sjuksköterska, diabetessjuksköterska, barnmorska och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042424 Kroppstermometrar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

042706 Stimulatorer för smärtlindring

Avser TENS-apparater. Förskrivare av dessa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och specialisttandläkare i bettfysiologi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska...

042709 Muskelstimulatorer som ej används som ortoser

Avser inkontinensstimulatorer. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

042715 Ljudstimulatorer, tinnitus

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043003 Hjälpmedel för värmebehandling

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043006 Hjälpmedel för kylbehandling

Förskrivare av dessa hjälpmedel är fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention

Avser tryckavlastande/positionerande dyna. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska...

043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention

Avser positionerande/tryckfördelande dyna. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappan Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5.

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Avser förebyggande och behandlande madrasser samt antidecubitusmadrasser. Förskrivare är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och...

043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Avser avancerade behandlande antidecubitusmadrasser. Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1....

044808 Ståbarrar och ståstöd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

044815 Arm-, ben- och bålträningsredskap, Innowalk

Avser Innowalk. Förskrivare av dessa hjälpmedel är fysioterapeut. Behovstrappa Vård och behandling, steg 3.

044815 Arm-, bål- och benträningsredskap

Avser splint. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

044815 Arm-, bål- och benträningsredskap

Avser armtränare, bentränare. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Behovstrappa Vård och behandling, steg 3.

044821 Tippbrädor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

044900 Sårvårdsprodukter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

050303 Röst- och talträningshjälpmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped inom specialistvård. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 Att samtala.

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk

Förskrivare för dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

053306 Hjälpmedel för att träna dagliga personliga aktiviteter

Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1.

0603 Spinala ortoser och huvudortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappan Vård och behandling, steg 1 och 3.

0603 Spinala ortoser och huvudortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappan Förflytta sig, stegen 1 och 2.

060406 Hjälpmedel vid bråckbehandling

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrapporna Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

0606 Övre extremitetsortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1 och 2.

0606 Övre extremitetsortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3.

0612 Nedre extremitetsortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1, 2, 3, 4 och 5.

0612 Nedre extremitetsortoser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3 Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

061203 Fotortoser, inlägg/fotbäddar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av bl a specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 och 3.

061203 Fotortoser, inlägg/fotbäddar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2, 3, 4 och 5.

061590 Peroneusstimulatorer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

0618 Övre extremitetsproteser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

0618 Övre extremitetsproteser, kosmetisk

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer, efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 fysiska funktioner.

0624 Nedre extremitetsproteser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer, efter medicinsk bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

0624 Nedre extremitetsproteser, kosmetisk

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 Fysiska funktioner.

0630 Penisprotes

Förskrivare för dessa hjälpmedel är specialistläkare inom plastikkirurgi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 fysiska funktioner.

063003, 063006 Peruker, postischer och toupéer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

063018 Bröstproteser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik för kirurgi och onkologi. Kan förskrivas på behovstrappa Vård och behandling, steg 2 Fysiska funktioner.

063021, 063024, 063027, 063030 Ögonprotes, öronprotes, näsprotes samt sammansatta ansiktsproteser

Förskrivare för dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik för öron-näsa-hals, onkologi, ögon samt plastikkirurgi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 fysiska funktioner....

0633 Ortopediska skor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

0633 Ortopediska skor, behandlingsskor

Hjälpmedelsguiden: Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 och 3.

090333 Badkläder

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, barnmorska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

090339 Haklappar och förkläden

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska i samråd med läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

090603 Huvudskydd, hårda

Avser hårda hjälmar. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik för neurologi och ortopedi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

090603 Huvudskydd, mjuka

Avser mjuka hjälmar. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

090612 Arm- och armbågsskydd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik som behandlar person med hemofili. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

090615 Skyddshandskar och skyddsvantar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

090618 Ben- och knäskydd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid hemofiliklinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

090903 Strumppådragare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

090912 På- och avklädningskrokar/-pinnar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut vid armprotesmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091203 Flyttbara toalettstolar med och utan hjul

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091209 Toalettsitsar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, 1. Personlig

091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, 1. Personlig.

091215 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091218 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

091503 Kanyler vid trakeotomi

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid andningsvårdande klinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

091506 Stomiskydd vid trakeotomi

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska...

092106 Hudtvättmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovsrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

092109 Desinfektionsmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

092403 Kvarliggande katetrar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut, urolog och gynekolog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

092406 Tappningskatetrar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog och, sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

092409 Urindroppsamlare för män

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

092490 Dilatationskatetrar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är gynekolog, urolog och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

092704 Slutna urinuppsamlingspåsar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterka, uroterapeut, urolog, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

092705 Tömbara urinuppsamlingspåsar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog och sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga...

092709 Urinuppsamlingskärl, ej kroppsburna

Förskrivare för dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, steg 1.

093012 Absorberande inkontinensskydd för barn, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut, barnläkare och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093015 Absorberande tvättbara inkontinensskydd för barn

Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut, barnläkare och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093018 Absorberande inkontinensskydd för fixering i underbyxa, engångs, för vuxna

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093021 Absorberande allt-i-ett-skydd för vuxna, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093024 Absorberande allt-i-ett-byxor för vuxna, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093027 Absorberande inkontinensskydd utformade för män, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093030 Absorberande inkontinensskydd utan vätskebarriär, engångs, för vuxna

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093033 Absorberande skydd vid avföringsinkontinens, engångs, för vuxna

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093036 Absorberande tvättbara inkontinensskydd för vuxna

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093039 Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som absorberar urin och avföring

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, urolog, uroterapeut, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093042, 093045 Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och avföringsinkontinens, engångs och tvättbara

Förskrivare: barnläkare, distriktssköterska, gynekolog, urolog, uroterapeut, och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093103 Urinstoppande hjälpmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut och gynekolog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093106 Avföringsstoppande hjälpmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, gynekolog och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093303 Bad och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

093312 Badbritsar, duschbord och skötbord

Avser badbritsar, duschbord och skötbord. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1.

093312 Badbritsar, duschbord och skötbord

Avser lyft- och skötbord som används av föräldrar med rörelsenedsättning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, steg 2....

093903 Hjälpmedel för hårtvätt

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

099003 Lavemang

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid enhet för gastroenterologi och kolorektalkirurgi, uroterapeut, distr.sköterska, barnmorska- och sjuksköterska med vidareutbildning inom...

120303 Stödkäppar

Förskrivare för dessa hjälpmedel är distriktssköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120306 Armbågskryckor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120309 Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120312 Axillarkryckor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120316 Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120603 Gåstativ

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120606 Rollatorer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120609 Gåstolar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

120612 Gåbord

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

121806 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler, för en person

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

121809 Trehjuliga handdrivna cyklar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

121821 Cykelanpassningar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut i samråd med läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5.

122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Förskrivare av detta hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122303 Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning, slingstyrning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2 Förmedla basala behov.

122409 Drivaggregat för manuella rullstolar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

122715 Rullbrädor och krypvagnar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

123103 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

123106 Vridplatta (vändskivor)

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123109 Fristående lyftbågar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

123112 Repstegar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

123115 Uppresningsbälten och västar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123121 Överflyttningsplattformar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123603 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftsele/lyftslingor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123604 Hjullyftar för överflyttning av en stående person

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123612 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller i tak

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

123615 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

123903 Vita käppar (Teknikkäppar)

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog i samråd med hjälpmedelskonsulent. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

123909 Akustiska ledfyrar

Förskrivare av detta hjälpmedel är synpedagoger. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att tillreda mat och dryck

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck

Avser kniv med anhåll och skärhjälpmedel för att få jämna skivor. Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, steg 2. Instrumentell.

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck

Avser skärbräda med specialfästanordning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

150907 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

150927 Ätapparat

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

150930 Sonder

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist, distriktssköterska och specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

159091 Berikning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och distriktssköterska med vidareutbildning samt läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

159092 Kosttillägg

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist, distriktssköterska med vidareutbildning samt läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1 Livsuppehållande behov.

159093 Sondnäring

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist samt läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

159094 Förtjockningsmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och distriktssköterska med vidareutbildning samt läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

159095 Glutenfria produkter till barn under 16 år

Glutenfria produkter förskrivs till barn mellan 0-15 år med glutenintolerans boende i eget boende eller kommunens LSS-boende.

159096 Modersmjölksersättning

Modersmjölksersättning förskrivs till barn mellan 0-1 år, boende i eget boende, som har komjölksintolerans.

180903 Stolar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning och 3. I bostaden.

180906 Pallar och ståstolar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

180909 Coxitstolar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning och 3. I bostaden.

180921 Speciella sittmöbler

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

180939 Modulära sittsystem

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

181003 Ryggstöd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader.

181006 Sittdynor och underlägg

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

181006 Sittdynor och underlägg

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

181006 Sittdynor och underlägg

Avser bl a positioneringskudde, skumplastfåtölj och formgjuten sits. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig,...

181015 Benstöd och fotstöd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

181204 Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Avser höj- och sänkbar spjälsäng. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, 2. Instrumentell.

181204 Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Avser specialtillverkade sängar. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1.

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

181212 Sänglyftar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning samt 2. Överflyttning.

181224 Ställbara rygg- och benstöd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

181227 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

181503 Förhöjningsben

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

181803 Ledstänger

Avser stödstångssystem och Griposystem. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

181806 Fasta stödhandtag

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

181811 Fällbara räcken och armstöd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

183015 Portabla ramper

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Avser ramper inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

183015 Portabla ramper

Avser tröskelramper. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

220303 Ljusfilter (absorbtionsfilter)

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog och optiker vid syncentral. Kan förskrivas inom behovstrapporna ADL, steg 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 och Kommunicera, steg 3 och 4.

220306 Glasögon och kontaktlinser, afaki

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistkompetent ögonläkare. Kan förskrivas inom behovstrapporna ADL, stegen 1 och 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 samt Kommunicera stegen 3 och 4.

220306 Glasögon och kontaktlinser, glasögonbidrag till barn/unga

Förskrivare är optiker verksamma i butiker godkända av Region Stockholm. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1 och 2, Förflytta sig, steg 3, 4 och 5, Kommunicera,...

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är optiker och synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell och Kommunicera, stegen 3 och 4.

220312 Kikare och teleskop

Förskrivare av dessa hjälpmedel är optiker vid syncentral eller synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, stegen 1 och 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 samt Kommunicera, stegen 3 och 4.

220315 Hjälpmedel som förlänger och justerar avstånd och vinkel på synfältet

Förskrivare av dessa hjälpmedel är optiker vid syncentral och synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

220318 Förstorande videosystem

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1 och 2 och Kommunicera, stegen 3 och 4.

2206 Hörapparat, hörapparater

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 1, 2, 3 och 4.

220903 Röstgeneratorer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid foniatrisk klinik, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2 och 3.

220906 Röstförstärkare för personligt bruk, talventil

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped, specialistläkare och sjuksköterska vid foniatrisk klinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, Steg 1, 2 och 3

220906 Röstförstärkare för personligt bruk, volymförstärkare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped och specialistläkare till foniatrisk klinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2 och 3.

221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

221206 Skrivbrädor, ritbrädor, teckningsbrädor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 2 och 3.

221212 Utrustning för manuell punktskrift

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

221215 Skrivmaskiner

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Avser punkskriftsmaskiner inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunikation, stegen 2, 3 och 4.

221221 Bärbara anteckningsapparater för punktskriftsanvändare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunikation, steg 3 och 4.

221224 Programvara för ordbehandling

Avser hjälpmedel vid nedsatt talförmåga. Förskrivare för dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrapporna Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

221224 Programvara för ordbehandling

Avser hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. Förskrivare för dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

221503 Manuella räknehjälpmedel

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

221506 Räkneapparater

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

221509 Programvara för kalkylering och beräkning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Avser digital in- och uppläsning av ljud inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 4 Ta del av information i samhället.

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Avser digitalt fickminne, digital in- och uppläsning av ljud inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

221824 Transmissionssystem via radio

Förskrivare för dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik, för skolhjälpmedel även hörselingenjör. Kan förskrivas för behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

221824 Transmissionssystem via radio

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

221830 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor

Förskrivare för dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 4 Ta del av information i samhället.

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

222106 Kommunikationsförstärkare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

222106 Kommunikationsförstärkare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

222109 Samtalsapparater

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

222112 Programvara för närkommunikation

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

222403 Telefoner för fasta nät

Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222403, 222409, 222490 Telefoner för fasta nät, texttelefoner, totalkonversationsenheter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid enhet för alternativ telefoni. Kan förskrivas för behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222421 Telefontillbehör

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222421 Telefontillbehör

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222421 Telefontillbehör

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

222430 Porttelefon

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

222703 Indikatorer med visuella signaler

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

222706 Indikator med ljudsignaler

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

222706 Indikatorer med ljudsignaler

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

222709 Indikatorer med mekaniska signaler

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

222712 Ur och klockor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

222712 Ur och klockor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

222718 Personliga nödlarm

Avser apnélarm och komplett anfallslarm. Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare inom barnsjukvård. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

222718 Personliga nödlarm

Avser system för att inom bostaden påkalla uppmärksamhet t.ex. ringsystem. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1....

222727 Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

223012 Bladvändare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 4 Ta del av information i samhället.

223021 Läsmaskiner

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

223303 Stationära datorer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223306 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped, synpedagog i samråd med hjälpmedelskonsulent. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223603 Tangentbord

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223603 Tangentbord

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

223612 Alternativa inmatningsenheter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

223612 Alternativa inmatningsenheter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223612 Alternativa inmatningsenheter

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223618 Programvara för inmatning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet,steg 2 och Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

223905 Taktila displayer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 4.

223906 Skrivare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

223907 Ljuddisplayer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

223907 Ljuddisplayer

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

223912 Speciella programvaror för presentation

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 4.

240918 Omkopplare till/från eller annan funktion

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1 Förmedla basala behov.

241303 Fjärrstyrsystem

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

241815 Pinnar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

241818 Peklampor

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

242103 Manuella griptänger

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

243612 Rullbord

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

270306 Luftrenare

Avser Airsonett. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare i allergologi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

270624 Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

280303 Skrivbord

Avser arbetsbord för barn. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

Hjälpmedel som omfattas av Fritt val

På denna sida kan du läsa om de hjälpmedel som omfattas av Fritt val.