Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och steg 2. Fysiska...

 • Avser nebulisator samt inhalator till ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Avser CPAP. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Avser bilevel och ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistkompetent läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, diabetessjuksköterska och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare inom neurologi, onkologi, immunologi, infektion, transfusionsmedicin, palliativ vård samt smärtlindring. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och...

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är endokrinolog, diabetolog och pediatriker. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Avser infusionsställ/droppställning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, dietist, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och...

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Avser TENS-apparater. Förskrivare av dessa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och specialisttandläkare i bettfysiologi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska...

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

 • Avser armtränare, bentränare, bobathboll, palloneboll och dylikt. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Behovstrappa Vård och behandling, steg 3.

 • Avser splint. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

 • Förskrivare a dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjykgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappan Förflytta sig, stegen 1 och 2.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappan Vård och behandling, steg 1 och 3.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1 och 2.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1, 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3 Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 och 3.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer, efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer, efter medicinsk bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjörer efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 Fysiska funktioner.

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är specialistläkare inom plastikkirurgi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik för kirurgi och onkologi. Kan förskrivas på behovstrappa Vård och behandling, steg 2 Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Hjälpmedelsguiden: Förskrivare av dessa hjälpmedel är ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2 och 3.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, barnmorska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska i samråd med läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Avser hårda hjälmar. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik för neurologi och ortopedi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Avser mjuka hjälmar. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid klinik som behandlar person med hemofili. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid hemofiliklinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, 1. Personlig

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid andningsvårdande klinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska...

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovsrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut, urolog och gynekolog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog och, sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är gynekolog, urolog och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterka, uroterapeut, urolog, gynekolog och sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog och sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga...

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är distriktssköterska, uroterapeut, urolog, gynekolog, sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, steg 1.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är uroterapeut och gynekolog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, gynekolog och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Avser lyft- och skötbord för föräldrar med rörelsenedsättning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, steg 2. Instrumentell.

 • Avser badbritsar, duschbord och skötbord. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid enhet för gastroenterologi och kolorektalkirurgi, uroterapeut, distr.sköterska, barnmorska- och sjuksköterska med vidareutbildning inom...

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är distriktssköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 2, 3, 4 och 5.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av detta hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog i samråd med hjälpmedelskonsulent. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av detta hjälpmedel är synpedagoger. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist, distriktssköterska och specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog, avseende synnedsättning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och distriktssköterska med vidareutbildning. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och distriktssköterska med vidareutbildning. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1 Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist och distriktssköterska med vidareutbildning. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, stegen 1 och 2 samt behovstrappa Kommunicera, stegen 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning och 3. I bostaden.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning och 3. I bostaden.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Avser bl a positioneringskudde, skumplastfåtölj och formgjuten sits. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig,...

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 3. I bostaden, 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1. Ändra och bibehålla kroppsställning samt 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 1 och 2.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Avser stödstångssystem och Griposystem. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

 • Avser tröskelramper. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Avser ramper inom behovstrappa Förflytta sig, stegen 4. Utanför bostaden och 5. Promenader.

 • Avser skyddslist. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog och optiker vid syncentral. Kan förskrivas inom behovstrapporna ADL, steg 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 och Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistkompetent ögonläkare. Kan förskrivas inom behovstrapporna ADL, stegen 1 och 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 samt Kommunicera stegen 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är optiker vid syncentral eller synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa ADL, stegen 1 och 2, Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5 samt Kommunicera, stegen 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1 och 2 och Kommunicera, stegen 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 1, 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid foniatrisk klinik, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2 och 3.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Avser punkskriftsmaskiner inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunikation, stegen 2, 3 och 4.

 • Avser hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. Förskrivare för dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Avser hjälpmedel vid nedsatt talförmåga. Förskrivare för dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrapporna Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik, för skolhjälpmedel även hörselingenjör. Kan förskrivas för behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1, 2, 3 och 4.

 • Förskrivare för dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik eller hörselmottagning. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Avser system för att inom bostaden påkalla uppmärksamhet t.ex. ringsystem. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 1....

 • Avser apnélarm och komplett anfallslarm. Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare inom barnsjukvård. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 4 Ta del av information i samhället.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och logoped. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet,steg 2 och Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, steg 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, steg 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrapporna Aktiviteter i dagliga livet, steg 2 och Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped. Kan förskrivas inom behovstrappa Kommunicera, stegen 2, 3 och 4.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, stegen 1. Personlig och 2. Instrumentell.

 • Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Avser Airsonett. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare i allergologi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

 • Avser arbetsbord. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.

 • Avser bord utformade för att vara till hjälp vid olika aktiviteter. Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 2. Instrumentell.