Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

010102 Instrument

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller sjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

010103 Befuktare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

040303 Luftkonditioneringsapparater

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska eller specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och steg 2. Fysiska funktioner.

040306 Inhalatorer

Avser nebulisator samt inhalator till ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040312 Respiratorer

Avser bilevel och ventilator. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistkompetent läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040312 Respiratorer

Avser CPAP. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

040318 Syrgasutrustningar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040321 Slemsugar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

040321 Slemsugar, tillbehör

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska och specialistsjuksköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, stegen 1. Livsuppehållande behov och 2. Fysiska funktioner.

040327 Andningsmuskeltränare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Förskrivare av dessa hjälpmedel är distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

040609 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för hantering av cirkulation

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

041904 Hjälpmedel för uppmätning och dosering av medicin för att säkerställa dess rätta användning

Förskrivare av dessa hjälpmedel är dietist, distriktssköterska och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041915 Injektionsnålar, engångs

Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, diabetessjuksköterska och distriktssköterska. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041924 Infusionspumpar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare inom neurologi, onkologi, immunologi, infektion, transfusionsmedicin, palliativ vård samt smärtlindring. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041924 Infusionspumpar, insulinpump

Förskrivare av dessa hjälpmedel är endokrinolog, diabetolog och pediatriker. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

041927 Manuella infusionssystem

Avser infusionsställ/droppställning. Förskrivare av dessa hjälpmedel är läkare, dietist, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042412 Blodanalysmateriel, koagulationsmätare

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare vid koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042412 Blodanalysmateriel, kontinuerlig glukosmätare

CGM. Förskrivare av dessa hjälpmedel är endokrinolog, diabetolog och pediatriker. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042412 Blodanalysmateriel, testmaterial för egenkontroll

Förskrivare av dessa hjälpmedel är sjuksköterska, diabetessjuksköterska, barnmorska och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov.

042424 Kroppstermometrar

Förskrivare av dessa hjälpmedel är synpedagog. Kan förskrivas inom behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.

042709 Muskelstimulatorer som inte används som ortoser

Avser inkontinensstimulatorer. Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare och uroterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

042806 Hjälpmedel för stimulering av sinnen med ljud

Förskrivare av dessa hjälpmedel är audionom vid hörselklinik. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

042901 Stimulatorer för smärtlindring

Avser TENS-apparater. Förskrivare av dessa läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och specialisttandläkare i bettfysiologi. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043003 Hjälpmedel för värmebehandling

Förskrivare av dessa hjälpmedel är specialistläkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043006 Hjälpmedel för kylbehandling

Förskrivare av dessa hjälpmedel är fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.

043303 Sittdynor och underlägg för att behålla hud och vävnad intakt

Avser tryckavlastande/positionerande dyna. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043303 Sittdynor och underlägg för att behålla hud och vävnad intakt

Avser positionerande/tryckfördelande dyna. Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappan Förflytta sig, stegen 3, 4 och 5.

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för att bevara hud och vävnad intakt

Förskrivare av dessa hjälpmedel är arbetsterapeut och fysioterapeut. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Avser förebyggande och behandlande madrasser samt antidecubitusmadrasser. Förskrivare är arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. Kan förskrivas inom behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner.

Visar 1-30/259