Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Värmevantar och värmesulor

Förskrivare

Specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, pediatrik, reumatologi och medicinsk rehabilitering

Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut vid barnhabilitering samt barnklinik med speciell kompetens.

Arbetsterapeut på enheten för Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador.

 • Förskrivningskriterier

  Förskrivs till brukare med grav kärlspasm, t.ex Raynauds fenomen samt till barn med grava cirkulationsrubbningar.

 • Egenansvar

  Återanvändningsbar värmekudde.

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.

  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Uppdaterad: 22 juni 2020
 • Faktagranskad: 18 juni 2020
 • Redaktör: Anna Breuer
 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen