Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholms uppgift, egenansvar och andra samhällsinsatser

Här nedan visas hjälpmedel som kan förskrivas efter individuell behovsbedömning.

Egenansvar är konsumentprodukter som normalt finns i hemmet för att lindra smärta, t ex lämplig bäddutrustning, madrass och säng samt lämpliga sittmöbler. Som egenansvar räknas även höftskyddsbyxa.

Behov av andningsstöd

Behov av behandling av inkontinens, smärttillstånd och tinnitus

Behov av kosmetisk protes som kompensation för kroppsdel

Behov av skydd av kroppsdel

Behov av sår- och cirkulationsbehandling

Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

Hjälpmedel för signalering, larm, övervakning och identifiering

222906 Personliga nödlarmsystem

  • Faktagranskad: 27 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen