Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avtal

Här finns samlad information inom olika avtalsområden. Under Samverkansområden finns innehåll om samarbetet mellan kommunerna, myndigheter och Region Stockholm. Under Styrdokument finns information om vårduppdraget som är styrande och vägledande för hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Under Vårdavtal med regionen finns innehåll om vårdgivares avtal och uppdrag och hur du ingår vårdavtal med Region Stockholm.

På den här sidan har vi lyft fram några länkar till innehåll som ofta efterfrågas och används mycket.