Viktigt meddelande: Vårdgivarguiden har en ny struktur

Vårdgivarguiden har en ny struktur

Vårdgivarguiden har fått en ny struktur vilket innebär att vi bytt namn på områden och flyttat sidor. Målet är att webbplatsen ska bli så användarvänlig som möjligt och samla sidor med liknande eller relaterat innehåll. Använd gärna sökrutan för att hitta det du söker.

Avtal

Här finns samlad information inom olika avtalsområden. Under Samverkansområden finns innehåll om samarbetet mellan kommunerna, myndigheter och Region Stockholm. Under Styrdokument finns information om vårduppdraget som är styrande och vägledande för hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Under Vårdavtal med regionen finns innehåll om vårdgivares avtal och uppdrag och hur du ingår vårdavtal med Region Stockholm.

På den här sidan har vi lyft fram några länkar till innehåll som ofta efterfrågas och används mycket.

Nyheter - Avtal och Uppdrag

Fortsatt satsning på vården för äldre

Nu har Vårbergsgeriatriken öppnat 33 geriatriska vårdplatser.