Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Avtal

Här finns samlad information om de olika avtalsområden som finns i Region Stockholm inklusive Norrtälje och information om hur man ingår vårdavtal med regionen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen respektive Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beställer vård eller omsorg utifrån befolkningens behov och följer upp resultat och kvalitet.

Vårdgivare ansvarar för att utföra vården enligt de avtalade uppdragen.